fbpx

Höstmöte 15.11 på G18 i Helsingfors

| Uppdaterad

SAMS:s  medlemsorganisationer  kallas till höstmöte den 15 november kl. 13. På höstmötet behandlas stadgeenliga ärenden på SFV-huset, Georgegatan 18 i Helsingfors. För mera information kontakta Nina af Hällström (nina.afhallstrom@samsnet.fi) eller på +358 50 368 3288

Back to top of page