fbpx

SAMS Bidrag

| Uppdaterad

SAMS bidrag kan sökas av SAMS medlemsförbund och deras medlemsföreningar och  av andra aktörer inom social- och hälsovårdens område.
Stöd ges primärt till verksamheter som stöder, tryggar och garanterar den svenska servicen inom den sociala sektorn.

Ansökan görs elektroniskt genom SAMS ansökningssystem.  För sent
inkomna ansökningar behandlas inte. Beslut om utdelningen fattas  i början av året, varefter alla sökanden får besked.

SAMS bidrag för 2018 kan sökas från och med den 1 november till den 30 november 2017.

Ansök här

Back to top of page