fbpx

Tackhälsningar från MiM

| Uppdaterad

Tack och hej!

SAMS projektverksamhet Minoriteter Inom Minoriteten, avslutade i och med årsskiftet sitt 3:e och därmed sista projektår. Projektet som var en fortsättning på ett liknande projekt åren 2012-2014, har agerat ute i regionerna och koordinerat information på gräsrotsnivå över diagnosgränser och föreningstillhörigheter. Vi har b.la verkställt en utbildning i påverkansarbete, seminarier inför kommunalvalet och olika workshops runt om i Svenskfinland. En gemensam röst har kunnat lyftas fram i särskilda frågor. En bok, en guide i påverkansarbete, samt en fotoutställning och en årlig självständighetsfest av större mått har projektet dessutom producerat. Projektet har exempelvis de senaste två åren besökt Jakobstad, Nykarleby, Vasa, Kristinestad, Pargas, Mariehamn, Borgå, Karis, Ekenäs och Helsingfors.  Målet har varit att främja ett ökat samarbete mellan svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och ge förutsättningarna för att kunna påverka inom funktionsnedsättningsområdet. Vi kan konstatera att deltagarantalet ökat stadigt från år till år, och ett allt starkare nätverk har sett sitt ljus. Det jag kommer ta med mig, är alla glada och positiva människor vi mött och att det verkligen finns ett intresse ute i landet för att mötas upp och samtala, utbilda sig, nätverka och dricka kaffe kring de här viktiga frågorna! Alla ytterst kunniga och hjälpsamma kollegor på SAMS och alla som drivit projektet genom åren gör sig också påminda då jag sammanfattar mina egna över två år i projektet. Det har varit oerhört roligt att få komma människor ute i landet nära och se att så många eldsjälar och entusiastiska deltagare velat vara med på våra träffar. En handfull personer har som sagt genom åren varit ansvarig för projektet och detta blir ett gemensamt tack från projektpersonalen och en förhoppning om att vi ses igen i något annat sammanhang samt att framtida projekt kommer kunna dra nytta av den insamlade erfarenheten. Arbetet för SAMS medlemsförbund och arbetet för att lyfta viktiga frågor inom fältet, t.ex via SAMS juridiska ombud, 4BT och bidragsutgivningen fortsätter med full maskin! Men från MiM-projektet till er alla: Tack för allt och alla fina minnen och vi avslutar lite sjungande med de klassiska orden som Vera Lynn sjunger så fint ”We’ll meet again” (Vi ses igen).

Back to top of page