fbpx

Hemmaröstning som alternativ i riksdagsvalet

| Uppdaterad
Huotarinen
Heini Huotarinen

En person som arbetar med riksdagsvalet och tillgänglighetsfrågor på justitieministeriet på enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter är Heini Huotarinen. Hon berättade i tisdags på G18 att läget är relativt bra trots en del kommuners brister i förverkligandet av den lagstadgade tillgängligheten. Det är justitieombudsmannen som man kan vända sig till med klagomål angående tillgängligheten på röstningsställen.

-Man måste först komma in på röstningsstället för att kunna meddela att det inte går att ta sig in på röstningsstället eller att rösta. Det här är bakvänt och problematiskt, påpekar Huotarinen. Möjligheten att rösta hemma finns, man måste vara i kontakt med kommunens centralvalnämnd senast tisdagen den 2 april för att kunna rösta hemma.

Möjlighet till biträde finns också så länge biträdet inte är uppställd i valet eller nära anhörig till en kandidat. Ibland kan det vara svårt att välja biträde. Ett problem är då biträdet är aktivt i stället för väljaren, det är ju den röstande som ska få sin röst fram och inte biträdet. En person som är intagen på sjukhus är kanske inte just då intresserad av att rösta och så riskerar biträdets röst att bli räknad i stället.

Hemmaröstning informeras om på vaalit.fi, klicka in er här. Klicka här för information om valbiträde.

Justitieministeriet som sprider valinformation har inget samarbete med partierna för att nå kandidater med information om tillgänglighet.

-Det är en brist och vore viktigt, säger Huotarinen. I vissa länder finns klara krav för partier. Däremot poängterar hon vikten av samarbete med organisationer som SAMS och dess medlemsorganisationer.

FDUV har lättlästa valbroschyrer som kan beställas från FDUV, och går ut till alla prenumeranter på LL-bladet, alla medlemmar i Steg för Steg och till Kårkullas dagenheter. Finlands Svenska Synskadade FSS har gjort kandidatlistor med svensk- och tvåspråkiga kandidater i punktskrift för de 7 distrikt där de har medlemmar.

Broschyr
FDUVs lättlästa broschyr

Patrik Simberg

Back to top of page