fbpx

Frukterna av Mutual Trust bör förvaltas väl

| Uppdaterad
Panel och tolkar
Panelen, i bild, och hela seminariet teckenspråkstolkades.

Det är tråkigt att det fina projektet Mutual Trust inte fick fortsatt finansiering. Projektet har fått till stånd, förutom en bättre allmän inställning till räddningsarbete med funktionsvarierade personer, också ett förträffligt skrivet material under rubriken Alla räddas. Alla räddas var också namnet på projektets slutseminarium som hölls i centralbiblioteket Ode i Helsingfors. Alla räddas-materialet som finns till hands på mutualtrust.fi, klicka här, är grovindelat per funktionsvariation.

Du får i materialet information om hur du ska rädda äldre personer, assistanshundar, fysiskt funktionshindrade, autistiska personer, hörselskadade, synskadade, kognitivt funktionshindrade, psykiskt funktionshindrade, epileptiker och hjärnskadade. De tio kategorierna har sedan ett varierande antal punkter, lite beroende på funktionsvariationen och vad man konstaterat sammantaget i de inalles tio räddningsövningarna. Alla projektets övningar har bidragit med ny kunskap och stärkt attityder. Insikterna att öva mer, våga kommunicera i nödsituationer, fysiskt vidröra och agera sakligt också som civilist även i situationens hetta var värdefulla resultat.

Det här framgick i seminariets talturer, och summan av kardemumman var att säkerhet är allas sak, så som kommunikationschefen vid Helsingfors stads räddningsverk Taisto Hakala kärnfullt konstaterade.

Ett så värdefullt material får inte gå till spillo. Alla de söner och döttrar som drömmer om att bli morgondagens räddningspersonal bör få ta del av materialet om de väljer att utbilda sig till sådana. Daniel Saarinen som koordinerat projektet berättar att det inte finns garantier för att materialet förs in i kurslitteratur, men kastar bollen från sitt slutfinansierade projekt till SPEK, Räddningsbranschens centralorganisation i Finland. Man får hoppas att materialet finner sin väg till beslutsfattarna och myndighetsnivå, och att det inte tar tjugo år såsom för den sms-baserade nödnummertjänsten.

Patrik Simberg

Alla räddas-materialet
Det tryckta alla räddas-materialet
Back to top of page