fbpx

Åtta partiers kandidater grillades på temat funktionsnedsättning

| Uppdaterad
Samspel
SAMS ordförande Anna Caldén och Soc&koms Harry Lunabba pratas vid i förgrunden, i bakgrunden Veera Hellman från Samlingspartiet och rektor för Soc&kom Johan Bärlund.

Riksdagsvaldebatten ett funktionsrätt Finland i ett soldränkt Soc&kom var en lyckad händelse för arrangörerna och panelisterna. Åtta partier var representerade i panelen.

Åtta personer levererade synpunkter om tillgången till lättläst, terapigarantin som är i medborgarinitiativfasen, valfriheten inom ramen för social- och hälsovårdsreformen, intressebevakning och resurskravet gällande förmågan att ta ställning till eget vårdbehov.

Vidare talade man om behovet på statistik och forskning kring funktionshinder, inkludering i skolan å ena sidan och specialklasser i skolan å andra sidan – inte nödvändigtvis ömsesidigt uteslutande saker, allt detta inom ramen för kvällens temas målgrupp, svenskspråkiga med funktionsvariationer.

Mycket annat dök också upp men alla hade var sitt tema som de gavs tillfälle att slutplädera om. Jonne Juntura (SDP) talade om funktionshinderlagens pådrivande i fall han blir invald i riksdagen. Mental hälsa är hans topprioritet. Bicca Olin (Gröna) nämnde förutom funktionshinderlagen även ungas marginalisering.

Silja Borgarsdóttir Sandelin (SFP) talade om sektorövergripande lösningar, Marko Ekqvist (Sannf) om förebyggande verksamhet, Elina Sagne-Ollikainen (FP) om mänskliga rättigheter, beaktande av FN-konventionen i dess helhet, och att diskrimineringsombudsmannens ansvar bör fördubblas. Saga Nyrén (Pir), skulle, om hon åtnjuter folkets förtroende, arbeta för basinkomst och allmän sjukvård, speciellt nämnde hon terapigarantin. Veera Hellman (Saml) talade för delaktighet och inklusion. Silvia Modig (Vf) som var tvungen att gå tidigare, fokuserade på jämlikhet i sina talturer.

Debatt
Debatten väckte intresse.

Av kandidaterna i panelen vågade några gissa sig till en siffra om hur många funktionsnedsatta finlandssvenskar det finns. Gissningarna var, som det annars allmänt visat sig vara, i underkant. 43–45 tusen personer räknar man med på basen av WHO:s mera allmänna, världsomspännande statistik. Funktionsvariationer är förstås en komplex definitionsfråga, vilket försvårar statistikföring.

Journalisten och debattören Frida Frankenhaeuser modererade debatten med säker hand. Kvällens facit var att alla lärde sig mycket nya saker, vilket passar bra i en högskolemiljö.

Patrik Simberg

Jonne Juntura och Bicca Olin lyssnar här på Silja Borgarsdóttir Sandelin.
Back to top of page