fbpx

Träff med minister Kiuru om social- och hälsovårdsreformen

| Uppdaterad
Krista Kiuru

SAMS deltog i minister Krista Kiurus träff om funktionshinder och den nya social- och hälsovårdsreformen den 23.10.2019.

SAMS fokuserade i sitt anförande på att lyfta fram vikten av att de språkliga rättigheterna tryggas i den kommande reformen. Reformen måste garantera att högklassiga och kundorienterade tjänster säkras på ett jämlikt sätt för hela den svenskspråkiga befolkningen. Vidare påpekade vi att de språkliga rättigheterna i systemet tryggas genom välfungerande svenskspråkiga servicekedjor.

I regeringsprogrammet står det att det kan det kan krävas särlösningar för service på svenska. Om en sådan särlösning görs är det viktigast att funktionshindertjänsterna utvecklas även på svenska. Den svenskspråkiga servicen får inte sacka efter.

Läs hela utlåtandet HÄR

DU ÄR KANSKE OCKSÅ INTRESSERAD AV

Back to top of page