fbpx

SAMS funktionsrättseminarium 2.12 på G18

| Uppdaterad
Kirsi-Maria Malmlund

Banner för funktionsrättseminarium

Varmt välkommen på SAMS funktionsrättsseminarium i Helsingfors den 2 december!

Anmälan är nu öppen. Du kan anmäla dig HÄR. Anmälan stänger den 24.11 kl. 23:59.

Årets seminarium fokuserar på frågeställningar kring delaktighet och arbetslivet.

I seminariet medverkar bland annat professor Simo Vehmas från Stockholms universitet, jurist Kirsi-Maria Malmlund från Social- och hälsovårdsministeriet och riksdagsledamot Juhana Vartiainen. Dessutom presenteras enkätresultat om hur FN:s funktionshinderkonvention förverkligas i vardagen för personer med funktionsnedsättning i Finland.

Seminarieavgiften är 60 euro och i den ingår det intressanta programmet, morgonmål, lunch och kaffe.  Deltagaravgiften för representanter för SAMS medlemsförbund och pensionärer är 30 euro. Studerande och personliga assistenter får delta gratis.

Program

Registrering och välkomst

 • 8.30 – 9.10 Frukost & registrering
 • 9.10 – 9.15 Välkomsthälsning
  Paulina Hannus, styrelsemedlem, SAMS

Delaktighet – insikter från fältet

 • 09.15  – 10.00 Keynote: Deltagande och delaktighet ur perspektivet av personer med flerfunktionsnedsättning
  Professor Simo Vehmas, Stockholms Universitet
 • 10.00 – 10.45 Hur förverkligas FN:s funktionshinderskonvention i Finland?
  Sakkunnig, pol. lic. Ylva Krokfors, Invalidförbundet

Aktuella lagreformer och rättspraxis

 • 10.45 – 11.15 Översikt över de aktuella lagreformerna
  jurist Kirsi-Maria Malmlund, social- och hälsovårdsministeriet
 • 11.15 – 12:00 Positiv särbehandling och skäliga anpassningar som verktyg i arbetslivet
  advokat Max Lindholm, Advokatbyrå Max Lindholm
 • 12:00 – 13:15 Lunch i restaurang Pjazza

 Vägar till arbetslivet  

 • 13:15 – 14:30 Stötestenar och god praxis från fältet
 • Hinder och redskap för ett mera inkluderande arbetsliv
  Kaija Ray, Vates-stiftelsen
 • Arbete med stöd
  Melanie Shametaj och Andrea Fuentes Larsson, Kårkulla Mellersta Nyland
 • Specialarrangemang, lönesubventioner, träning och stöd
  Tony Sandström, Nylands NTM-central
 • 14:30 – 15.00 Kaffepaus och musik

Fokus på lösningar och argumentation

 • 15:00 – 15:30 Kan mera inkluderande arbetsmarknader vara möjliga?
  Riksdagsledamot Juhana Vartiainen
 • 15:30 – 16:30 Rundabordssamtal: Vägkarta mot ett mera inkluderande arbetsliv?
  Videohälsning från arbetsministern Timo Harakka
  Anna Caldén, Paulina Hannus m.fl.

Avslutande reflektioner

 • 16:30 – 16:35 Avslutande reflektioner och feedback
  Marica Nordman och Elias Vartio, Juridiskt ombud, SAMS

Ändringar i programmet kan förekomma.

Talare

Simo Vehmas

Professor, Stockholms Universitet

9.15 – 10.00 Keynote: Deltagande och delaktighet ur perspektivet av personer med flerfunktionsnedsättning

Simo Vehmas är professor i specialpedagogik och har fokuserat i sin egen forskning på teoretiska och etiska problem relaterade till funktionsnedsättning. Han har diskuterat problem som den ontologiska uppställning samt den moraliska och politiska betydelsen av funktionsnedsättning. Nyligen har han engagerat sig i empirisk forskning beträffande personer med djupgående intellektuell- och flerfunktionsnedsättning samt vad som gör livet bra för dem.

Vehmas har även tidigare fungerat som professor inom funktionshindersforskning vid Helsingfors Universitet. Han har även skrivit ett av de grundläggande verken inom finska funktionshinderstudier: ”Vammaisuus – johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan”.

Ylva Krokfors

Sakkunnig, pol. lic., Invalidförbundet

10.00 – 10.45 Hur förverkligas FN:s funktionshinderskonvention i Finland?

Ylva Krokfors har ett brett professionellt nätverk inom social- och hälsovårdssektorn. Hon är utbildad licentiat i socialt arbete. Hon har arbetat inom social- och hälsovårdssektorn inom kommunarbetet, organisationer, HUS, kompetenscenter inom det sociala området och Helsingfors universitet. Hon började arbeta på Invalidförbundet som social- och hälsopolitisk expert och som utvecklingssocialarbetare för VamO-projektet på våren 2018. Att utveckla social- och hälsovårdssektorn och att påverka samhälle motiverad henne år efter år!

Kirsi-Maria Malmlund

Jurist, social- och hälsovårdsministeriet

10.45 – 11.15 Översikt över de aktuella lagreformerna

Kirsi-Maria Malmlund arbetar vid social- och hälsovårdsministeriet som jurist med socialvårdens juridiska frågor och lagstiftning. Hon är insatt i området för sociala rättigheter ur flera perspektiv. Intresset för dessa frågor började redan under studietiden vilket har möjliggjort akademiska syn på temat. Åren inom organisationsvärlden har gett en stark grund för både klientarbete och intressebevakning. Hon har även sett den praktiska sidan genom att vara stödperson för en person med funktionsnedsättning i över tio år. I framtiden önskar hon att slutföra stora reformer inom sektorn samt att påverka livet av enskilda individer på bästa möjliga sätt. Just nu är det aktuellt med reformen av lagstiftningen om funktionshinderservice samt temat kring personlig budgetering som ett sätt att ordna tjänster.

Max Lindholm

Advokat

11.15 – 12:00 Positiv särbehandling och skäliga anpassningar som verktyg i arbetslivet

Max Lindholms advokatbyrå i Södra Haga är specialiserad på arbetsrätt. Sedan 2001 har Lindholm framgångsrikt skött civil- och brottmål i anslutning till anställningsförhållanden i allmänna domstolar. Åren 2001–2009 arbetade han på Förbundet för Finsk Handel som arbetsmarknadsjurist. År 2009 började han på Företagarna i Finland och grundade egen juridisk byrå. Lindholm är också en högt uppskattad föreläsare. Han har skolat om arbetsrätt, familje- och kvarlåtenskapsrätt och avtalsjuridik till inhemska och utländska företag och har också fungerat som lärare i stora nationella utbildningsenheter.

Kaija Ray

Utvecklingschef, Vates-stiftelsen

13:15 – 14:30 Hinder och redskap för ett mera inkluderande arbetsliv

Utvecklingschef Kaija Ray har arbetat för Vates-stiftelsen i snart tio år. Till hennes huvudsakliga uppgifter hör att utveckla service för att sysselsätta personer med funktionsnedsättning. Dessutom utbildar hon branschfolk och koordinerar stiftelsens utbildningar.

Vates-stiftelsen är en expertorganisation, som främjar möjligheterna för personer med funktionsnedsättning och partiellt arbetsföra personer att hitta och behålla lönearbete på den öppna arbetsmarknaden.

 

Melanie Shametaj & Andrea Fuentes Larsson

Arbetslivstränare, Kårkulla samkommun

13:15 – 14:30 Arbete med stöd

Melanie Shametaj arbetar med Arbete med stöd-verksamhet i huvudstadsregionen för Kårkulla samkommun. Hon är utbildad ergoterapeut och har specialyrkesexamen inom arbetslivsträning. Hon studerar för tillfället inom magisterprogrammet för Hälsofrämjande arbete och jobbar inom Kårkulla samkommun också med vägledande samspel/ICDP. Shametaj har arbetat med handledning för personer med intellektuell funktionsvariation för att nå arbete på öppna arbetsmarknaden sedan 2003.

Andrea Fuentes Larsson arbetar med Arbete med stöd-verksamhet i huvudstadsregionen för Kårkulla samkommun. Hon är utbildad ergoterapeut och det är viktigt för henne att hjälpa och stödja människor till en meningsfull vardag. I vårt samhälle är det viktigt för de flesta av oss att ha en arbetsplats. Som arbetslivstränare får hon vara med och bidra till att personer med funktionsvariation också får möjlighet att vara delaktiga på den öppna arbetsmarknaden. Därför har hon valt att jobba som arbetslivstränare.

Juhana Vartiainen

Riksdagsledamot

15:00 – 15:30 Kan mera inkluderande arbetsmarknader vara möjliga?

Juhana Vartiainen är riksdagsledamot, doktor i statsvetenskap, nationalekonom och författare från Helsingfors. Han har fungerat som forskare och senare som chef för Fackföreningsrörelsens Institut för Ekonomisk Forskning i Sverige, forskningsledare i Konjunkturinstitutet i Sverige och generaldirektör för Statens ekonomiska forskningscentral VATT i Helsingfors. Han har även skrivit några böcker varav den senaste är Suomalaisen talousajattelun kritiikki, som utgavs i början av året. Han har varit riksdagsledamot för Samlingspartiet sen år 2015, är nu ordförande för Ekonomiutskottet och har suttit med i exempelvis Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, Stora utskottet och Finansutskottet.

Information om ankomst och tillgänglighet på G18

SFV-huset G18 ligger på Georgsgatan 18 i hörnet av Bulevarden och Georgsgatan. Huset är byggt år 1884 i stil av ungrenässansen och ritat av arkitekt Sebastian Gripenberg. Tidigare har huset fungerat som Helsingfors finska flickskola och på 1980–90-talet verkade Bildkonstakademin i huset. Sedan 2005 har huset ägts av Svenska Folkskolans Vänner och många svenskspråkiga organisationer verkar i huset. Huset renoverades år 2005 och i samband med renovationen gjordes byggnaden också mera åtkomlig och tillgänglig. I nedre våningen finns det en italiensk restaurang, Pjazza.

Ankomst

Om du åker kollektivt kan du ta spårvagnarna nummer 1, 3 och 6, som stannar utanför G18 på Skillnadens hållplats. Spårvagnen nummer 10 och buss nummer 24 stannar vid Trekantens hållplats, som ligger cirka 100m från G18. Det är cirka 700m från Kampens metrostation och 800m från Järnvägsstationen. Den närmaste parkeringshallen är Q-park Skillnaden, som ligger cirka 50m från G18.

Tillgänglighet

Den tillgängliga ingången till huset finns på innergården. Man kommer till innergården genom metallporten vid Georgsgatan 16. Porten finns cirka 30m från ingången till G18 mot Trekanten. Följ de blåa skyltarna med en rullstol på till glasdörren. Innanför dörren finns en hiss. Seminariet ordnas i festsalen på andra våningen. Den tillgängliga toaletten finns på den tredje våningen. I festsalen finns en induktionsslinga. Seminariet skrivtolkas. Övrig tolkning ordnas enligt önskemål.

Bilder på hur man kommer till den tillgängliga ingången är tagna från DuvTeaterns hemsida.

 

 

 

 

Bottenplan på andra våningen. Tagen från G18:s nätsida.

Utställning – Drömmar

I festsalen utställs 24 stycken tavlor och 7 stycken ”drömhem” under seminariet. Tavlorna är målade av deltagarna på FDUV:s konst- och dramaläger i somras. Tavlorna är målade utgående från temat ”drömmar”. Tanke bakom utställningen är att lyfta fram att personer med intellektuell funktionsnedsättning har drömmar, precis som alla andra. Konstverken handlar om abstrakta drömmar, framtidsdrömmar, drömmar om att ha möjligheten att resa o.s.v. Drömhemmen har skapats på en kurs kring temat flyttförberedelse i anknytning till familjearbetsverksamheten på FDUV. Nina Normann som håller i trådarna beskriver drömhemskursen så här:

”Under hösten 2019 har FDUV hållit en Drömhemskurs på Optima i Borgå. Under drömhemskursens har deltagarna funderat på sina drömmar om hur de vill bo och hur det framtida hemmet kunde se ut. Under kursens gång har deltagarna byggt små miniatyrhem i pafflådor. Därefter har de gjort korta animationsfilmer om sitt drömhem. ”

DU ÄR KANSKE OCKSÅ INTRESSERAD AV

Back to top of page