fbpx

SAMS uttalade sig om förslag på ändring av klientavgifter inom social- och hälsovården

| Uppdaterad
SAMS uttalade sig om förslag på ändring av klientavgifter inom social- och hälsovården featured image

SAMS gav ett utlåtande den 1.4.2020 om regeringens förslag till ändringar i klientavgifter inom socialvården. SAMS välkomnade flera förbättringar såsom att tandvård inkluderas i sjukvårdens avgiftstak samt att avgifterna för serviceboende med heldygnsomsorg regleras. Också det att möjligheten till avskrivningen av klientavgifter förtydligas är ett välkommet initiativ.

I vårt utlåtande på SAMS uppmanade vi även regeringen att göra avskrivningen av klientavgifter ännu lättare och tydligare, eftersom det inte alltid är ändamålsenligt att utmäta avgifter. Som en möjlighet uppgav SAMS att delvis automatiskt beslutsfattande kunde införas i ärenden som gagnar klienten, så som ett förslag på avskrivning eller minskning av klientavgifter på grund av låga inkomster.

SAMS uppmanade även regeringen att utveckla systemet med avgiftstaken. En viktig tes i utlåtandet var även att en funktionsnedsättning aldrig får leda till extra avgifter. SAMS åberopade även att effektiva rättsmedel alltid måste finnas till i olika situationer. Det skulle kräva bland annat en ändring i lagen om domstolsavgifter. Läs hela vårt utlåtande här:

SAMS utlåtande om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården pdf

SAMS utlåtande om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården docx

Back to top of page