HEMPåverkan

– Vill du vara snäll och tala om för mig vilken väg jag ska ta härifrån?
– Det beror på vart du vill komma, svarade katten.

CITAT UR LEWIS CAROLLS BOK ALICE I UNDERLANDET

Precis som Alice i underlandet behöver veta vart hon vill komma, behöver vi också enas om hurudana reformer vi vill se i samhället. I SAMS påverkansarbete ser vi delaktighet, jämställdhet, språkliga rättigheter och fungerande strukturer som särskilt viktiga frågor. Vi ser FN:s funktionshinderkonvention som mycket viktig och arbetar för att de rättigheter som nämns där ska förverkligas.

Vi arbetar genom att:

 • delta i olika nätverk
 • bli hörda som sakkunniga
 • skriva utlåtanden och debattartiklar
 • föreläsa om lagreformer
 • ordna lågtröskels-frukostseminarier om funktionshinder (på kommande 2020).

Vi arbetar i olika nätverk för att förverkliga FN:s funktionshinderkonvention. SAMS arbetar dels genom egna nätverk och dels som aktiva medlemmar i andra aktörers nätverk. Ett viktigt verktyg i påverkansarbetet är Handikappforum, som är en paraplyorganisation för finländska nationella funktionshindersorganisationer. Tillsammans kan vi bättre göra våra röster hörda. Då kan vi också bättre uppmärksamma funktionshinder i samhället — funktionshinder finns till för att röjas! Vi på SAMS anser att funktionsnedsättningar i sig inte är hinder, utan bristen på skäliga anpassningar i samhället är det som utgör hindret. Till exempel är det inget hinder att vi människor inte kan flyga, eftersom vårt samhälle inte förutsätter den funktionen.

Under 2020 är SAMS jurister aktiva i följande arbetsgrupper och nätverk:

SAMS

 • Intressentnätverket för aktörer på finlandssvenska funktionshindersfältet

Offentliga förtroendeuppdrag

 • Marica Nordman representerar SAMS i delaktighetsarbetsgruppen på Social- och Hälsovårdsministeriet.
 • Elias Vartio sitter som Handikappforums delegat i barnaombudsmannadelegationen.

I det sammanhanget representerar Elias också Svenskfinland i delegationen.

Handikappforum (fi. Vammaisfoorumi):

 • Styrelse: Elias Vartio sitter som ordinariemedlem
 • Vaikuttajaverkosto (påverkansnätverket): Elias Vartio har tidigare fungerat som ordförande. Nu fungerar han som styrelsens kontaktperson för nätverket. Också Marica Nordman medverkar i nätverket.
 • Sysselsättningsgruppen: Marica Nordman representerar SAMS i den här arbetsgruppen.
 • Barnarbetsgruppen: Elias representerar SAMS i den här arbetsgruppen.
 • CRPD-arbetsgruppen: Marica Nordman representerar SAMS i den här arbetsgruppen. Elias är kontaktperson för Handikappforums styrelse.
 • Färdtjänst och trafikarbetsgruppen. Elias fungerar som ordförande i den här arbetsgruppen.
 • Faciliteringsgruppen om personliga assistans: Elias Vartio är aktiv i gruppen. Gruppen leds av Jarmo Tiri (Heta-förbundet). Övriga medlemmar är Pirkko Mahlamäki (Handikappforum) och Susanna Hintsa (Kehitysvammaisten tukiliitto).
 • Både Marica Nordman och Elias Vartio är även aktiva i Handikappforums juristnätverk.

Nordiska funktionshindersrådet :

 • SAMS medarbetare i Vasa Anna Caldén representerar SAMS och Finland i Nordiska rådets funktionshinderråd.

SOSTE

 • Svenska nätverket. I regel representerar verksamhetsledaren Ilona Salonen SAMS i detta sammanhang.

Läs våra senaste utlåtanden

 • SAMS utlåtande till den riksomfattande trafiksystemplanens program för konsekvensbedömning 24.1.2020DownloadDownload
 • SAMS synpunkter till Minister Krista Kiurus SOTE sparraus 23.10.2019DownloadDownload
 • SAMS utlåtande om bussterminaler med assistans 30.9.2019DownloadDownload
 • SAMS utlåtande om SORA-examen 30.9.2019DownloadDownload
 • SAMS on ICESCR 7th periodic report 30.9.2019 (på engelska)DownloadDownload
 • SAMS on ICCPR 7th periodic report 30.9.2019 (på engelska)DownloadDownload
Se Flera Utlåtanden

Läs juridiskt ombuds senaste blogginlägg

Bild på Anna Caldén

SAMS Anna Caldén till människorättsdelegationen

Riksdagens justitieombudsman har tillsatt en ny människorättsdelegation i anslutning till Människorättscentret. SAMS koordinator i Österbotten, Anna Caldén, är en av de nyvalda delegaterna. Särskilt nu under undantagsperioden behövs det

Läs Mera
Illustrationsbild invaparkering

Coronablogg: Hur påverkar undantagstillståndet funktionshindersfältet?

Coronaviruset COVID-19 har utvecklats till en pandemi i världen. I Finland har myndigheterna vidtagit olika åtgärder för att begränsa spridningen av viruset. Hur påverkar begränsningsåtgärderna funktionshindersfältet?

Läs Mera
Bild på Sofia Lindgren och Heidi Svenfelt

I ljuset av FN:s funktionshinderkonvention

I ljuset av FN:s funktionshinderkonvention – socialarbetares uppfattning om den kommunala funktionshinderservicen i Svenskfinland Sedan Finland år 2016 ratificerade FN:s funktionshinderkonvention har situationen för funktionshindrade varit på tapeten. Handikappforum rf

Läs Mera

Föreläsningsverksamhet

SAMS jurister erbjuder även föreläsningar om bland annat aktuella lagstiftningsreformer. Vi föreläser också om teman som:

 • FN:s funktionshinderskonvention
 • Sekretess inom socialvården
 • Inklusion och delaktighet inom och utanför skolan.

Vi bjuder även in sakkunniga att föreläsa om olika dagsaktuella och tidlösa frågor i olika forum. Föreläsningar ordnas bland under följande sammanhang:

 • SAMS årliga funktionsrättseminarium, ordnas i regel antingen i Helsingfors eller Vasa
 • SAMS höst- och vårmöten
 • SAMS intressentnätverksmöten i huvudstadsregionen
 • Frukostseminarier om funktionshinder (på kommande 2020)

Om ni är intresserade av att beställa föreläsningar av SAMS kan ni kontakta våra jurister eller . Ni kan även kontakta oss ifall ni vill hålla en föreläsning till aktörer inom det svenskspråkiga funktionshindersfältet.

Teman på SAMS funktionsrättseminarier under senaste åren:

2019: Delaktighet och arbetsliv, 2.12.2019, Helsingfors
2018: Självbestämmande, delaktighet och fri rörlighet, 8.11.2018, Vasa