fbpx

Är det bara de starka som överlever?

| Uppdaterad

Utbildning om den sociala sektorns intressebevakning

Vasa 22.5.2013 kl. 13-17

Lokal: Vasanejdens föreningar, Vasaesplanaden 17, 9 våningen.

Sista anmälningsdag 13.5
Anmälningar tas emot på info@vaasanseudunyhdistykset.fi (tel. 044-709 1141)
Kaffeservering ingår

Kommuner och stat sparar och det är nu viktigare
än någonsin att påverka beslutsfattandet!

Men hur ska man gå tillväga för att få sin röst hörd och
för att åstadkomma en verklig förändring?
För att svara på dessa frågor ordnar SAMS och Vasanejdens
föreningar en verkstad om intressebevakning.

Verkstaden är interaktiv och upplagd så att deltagarna får
med sig idéer för hur den egna intressebevakningen kunde utvecklas.

Vi funderar bland annat på de här frågorna:
• Varför är samarbete viktigt inom intressebevakning?
• När gör vi gemensam intressebevakning
och när separat?
• Vi diskuterar tillvägagångssätt och arbetsredskap
• Var, när och hur syns min förening bäst?
SAMS
Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf

Medverkande: Ulrika Krook och Erik Munterhjelm (Juridiskt
ombud), Ilona Salonen (projektet MIM – Minoriteter inom
Minoriteten), Anna Caldén (Finlands Svenska Handikappförbund)
och Jessica Åhman (Vasanejdens föreningar)
www. samsnet.fi, www.vaasanseudunyhdistykset.fi

Är det bara de starka som överlever

Back to top of page