fbpx

Identitet, styrka och utveckling

| Uppdaterad

Identitet, styrka och utveckling
SAMS organisationsseminarium inom det sociala området
Tammerfors 23-24.10.2013
Scandic Tampere City

ANMÄL DIG HÄR

Välkommen på SAMS årliga organisationsseminarium för det sociala området. Årets seminarium behandlar temat Identitet, styrka och utveckling och ordnas i Tammerfors på hotel Scandic Tampere City. Med seminariet vill SAMS bjuda in till diskussion kring utveckling både inom organisationer och på det personliga planet.

Anmälning och mer information finns på adressen: www.samsnet.fi

Bindande anmälan senast 7.10.2013. Deltagande i seminariet är gratis. I seminariedeltagande ingår kost och logi i dubbelrum. För annulleringar som inkommer efter 15.10 debiteras kostnader för kost och logi. Vid förhinder kan anmälningen överföras till en annan person.

Frågor: Informatör Henrika Juslin
info@samsnet.fi
050-5629164

Program i PDF

Program i RTF

Back to top of page