fbpx

Material från Handikappolitiska och personlig assistans-dagen 14.11.2013

| Uppdaterad
Material från Handikappolitiska och personlig assistans-dagen 14.11.2013 featured image

Den 14.11.2013 ägde Handikappolitiska och personlig assistans-dagen rum i Kommunernas hus i Helsingfors. Under dagen fick publiken lyssna på många intressanta och informationsrika föreläsningar. Materialet hittar du här:

Uppföljning av handikappolitik: Nuläget
VAMPO – Stina Sjöblom, sakkunnig, THL
Handikapporganisationernas förslag till regeringsprogram
-Ulrika Krook, juridiskt ombud

Nationalspråksstrategin – Johanna Lindholm, språkskyddssekreterare, Folktinget

Kollektivavtalet för personlig assistans
Jarmo Tiri, ordförande Heta-förbundet
Tuula Poikonen, chef för handikappservice, Helsingfors stad

Hur går det att garantera personer med funktionsnedsättnings deltagande i upphandlingsprocesser inom social- och hälsovården
Anja Karvonen-Kälkäjä, jur. dr, Pro-Lex Ab

 Parallellseminarier:
1. Paneldiskussion om upphandling
Anja Karvonen-Kälkäjä, Jonna Törnroos, jurist, Kommunförbundet,
Arne Nummenmaa, grundtrygghetsdirektör i Raseborg, Tiina Lappalainen,
Invalidförbundet

2. Alternativa verktyg och serviceformer för ett självständigt liv med
funktionsnedsättning
Egen budgetering – Arne Rajalahti, Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning
Nya vindar – egen budgetering i Australien, Beata Frankenheuser
Olika modeller för att arbeta med familjer inom servicen för personer med psykisk ohälsa – Leif Berg
Coaching – Pirjo Laatikainen, neuropsykiatrisk coach
Supported employment – Walter Fortelius, VATES
Elektroniska hjälpmedel – Janina Sjöstrand, forsknings-och utvecklingsassistent Novia

Socialvårdens strukturer under förändring
Sandra Bergqvist, teamledare, Kommunförbundet
Marcus Rantala, Statssekreterare
Stefan Sjöblom, ansvarig forskare vid Soc&kom

Övriga länkar:

Vammaisen asiakkaan osallisuuden varmistaminen vammais- ja sosiaalipalvelujen hankinnoissa

Vammaisen asiakkaan osallisuuden varmistaminen vammais- ja sosiaalipalvelujen hankinnoissa prosessi

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Back to top of page