fbpx

Skrivelse om språklagstiftning i upphandling

| Uppdaterad

Undertecknade organisationer är oroade över att språklagstiftningen inte beaktas i tillräcklig utsträckning i upphandlingen av social- och hälsovård.

Till vår kännedom kommer kontinuerligt information om kommuner som köper social- och hälsovård av privata aktörer som inte klarar av att ge den språkliga service som medborgarna enligt lag har rätt till.

Situationen har uppmärksammats även av Statsrådet, Europarådets expertkommitté och Justitieministeriet.

Läs hela skrivelsen: Skrivelse om språket i upphandlingen_15.4.2014.

Back to top of page