fbpx

Två lediga jobb inom SAMS!

| Uppdaterad
SAMS söker en projektledare för projektet Minoriterer inom minoriteten. I arbetsuppgifterna ingår bland annat följande arbetsuppgifter:

– planering, genomförande och utvärdering av projektet
– ansvar för ekonomi och rapportering till bidragsgivarna
– upprätthåller kontakter till samarbetsparter
– design och ombrytning av informationsmaterial (Indesign)
– fungerar som sekreterare för styrgruppen
– fungerar som närmaste förman för projektpersonalen

Som merit räknas kunskaper i finska, kännedom om organisationer inom funktionshinderområdet samt erfarenheter av projektarbete.

Ansökan med CV skickas elektroniskt till nina.afhallstrom@samsnet.fi senast den 30.11. Intervjuerna äger rum den 3-4 december.

Typ av arbete: Heltidsarbete

Arbetet inleds den 1.1.2016 eller enligt överenskommelse.

 

SAMS söker en vikarierande (moderskapsvikariat) projektkoordinator för projektet Minoriteter inom minoriteten för tiden 15.1.2016-22.11.2016 (med eventuell förlängning). I arbetsuppgifterna ingår bland annat:

– att sköta det praktiska arbetet kring olika tillställningar och evenemang
– att ansvara för informationsverksamheten, bl.a. genom förbundets webbplats, sociala medier och tidningar
– att sköta marknadsföringen av tillställningar
– att tillsammans med projektledaren utforma olika trycksaker (Indesign)
– att arbeta som administrativ assistent en dag i veckan (20%) med uppgifter bl.a. inom förbundets ekonomiförvaltning

Vi värdesätter kunskaper i finska, kännedom om det finlandssvenska organisationslivet samt erfarenhet i projektarbete.

Typ av arbete: Heltidsarbete

Ansökan med CV skickas elektroniskt till nina.afhallstrom@samsnet.fi senast den 30.11. Intervjuerna äger rum den 3-4 december.

 

Mer information: Verksamhetsledare Nina af Hällström gsm 050 3683288 e-post: nina.afhallstrom@samsnet.fi

Läs mer om projektet MiM här.

Länkar till annonserna på mol.fi :

http://www.mol.fi/tyopaikat/tyopaikkatiedotus/haku/8819967_fi.htm

http://www.mol.fi/tyopaikat/tyopaikkatiedotus/haku/8821966_fi.htm

Back to top of page