fbpx

Finland raitificerar FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

| Uppdaterad

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf gläder sig över nyheten att Finland äntligen raitificerar FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

”Det här har vi väntat på länge!” säger SAMS verksamhetsledare Nina af Hällström. ”Personer med funktionshinder har samma grundrättigheter och mänskliga rättigheter som alla andra. Trots det förekommer diskriminering mot dessa personer exempelvis då det gäller arbete, service, utbildning och tillgänglighet. De funktionshindrades röst förbises ständigt, även i sådana ärenden som påverkar deras liv i stor grad. Konventionen förstärker märkbart gruppens rättsskydd och delaktighet i ärenden som berör dem.” fortsätter af Hällström.

Back to top of page