fbpx

Intressentnätverksmöte hölls i Vasa

| Uppdaterad

Engagerade deltagare på intressentnätverksmöte i Vasa

Måndagen den 23 maj 2016 arrangerade Juridiskt ombud Svenska Intressentnätverkets möte i Vasa.

Mötet samlade ett 20-tal deltagare från olika funktionshinderorganisationer samt mänskor som på andra sätt hade anknytning till funktionshindersektorn. Det uppstod diskussioner kring alla de olika ämnen som togs upp.

Mötet hölls i Eksalen i Folkhälsanhuset Wasa.
Mötet hölls i Eksalen i Folkhälsanhuset Wasa.

Mötet kan vara ett steg framåt i funktionshinderorganisationernas påverkansarbete i Österbotten.

Förutom att SAMS informerar, är det nyttigt för SAMS att samla information från fältet för arbetet med att påverka olika lagstiftningsprojekt.

Ämnen som togs upp var bland annat vårdreformen, planerna på en ny funktionshinderlag, närståendevård, reformen av upphandlingslagstiftningen och FN:s funktionshinderkonvention, som träder i kraft i Finland 10.6.2016.

Folkhälsanhuset Wasa stod för både sal, audioteknik och traktering, vilket vi tackar för.

Back to top of page