fbpx

Temadag kring funktionshinder

| Uppdaterad

Välkommen på årets temadag kring funktionshinder, som blir en djupdykning i vård- och regionförvaltningsreformen!

Valfrihet
Professor Mats Brommels föreläser om valfriheten i vårdreformen. Han är ordförande för den utredningsgrupp som utreder olika alternativ för valfriheten inom social- och hälsovården.

Strukturer för det svenska
Ulla-Maj Wideroos, som var riksdagsledamot för Svenska Folkpartiet under åren 1995-2015 och andra finansminister åren 2003-2007, föreläser om strukturer som garanterar fungerande service på svenska. Hon leder Svenska Reformgruppen som är en referensgrupp för det svenska i vård- och regionförvaltningsreformen.

Kårkullas roll
Sofia Ulfstedt, som sedan oktober 2015 är samkommunsdirektör för Kårkulla samkommun, presenterar Kårkullas vision om sin roll i vårdreformen. Hon var tidigare chef för Expert- och utvecklingscentret vid Kårkulla samkommun.

Pricka in dagen i kalendern!
Anmälan öppnas i september. Uppgifter om hur du ska anmäla dig kommer att finnas på www.samsnet.fi. Där kan du också så småningom läsa om det övriga programmet.

Arrangörer för temadagen är juridiskt ombud vid SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder tillsammans med Finlands Kommunförbund, Finlands Svenska Handikappförbund, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl, Riksomfattande handikapprådet, Svenska Finlands folkting och Vatesstiftelsen.

Folkhälsanhuset Wasa,
Rådhusgatan 23-25 i Vasa,
tisdag den 8 november 2016
kl. 9-16.

 

Back to top of page