fbpx

”Mer för oss ungdomar”

| Uppdaterad

 ”Mer för oss ungdomar”

Kartläggning av svenskspråkiga unga vuxna personer med funktionsnedsättning och funktionshinderorganisationers verksamhet

Här kan du ladda ner rapporten som PDF

Praktikforskning i socialt arbete

Statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet

Felix Holmberg

Handledare: Ilse Julkunen

Våren 2016

Back to top of page