fbpx

Ingen marknadsvara

| Uppdaterad
Kom med och ta ställning för att personer med funktionsnedsättning ska få bestämma själv var och med vem de bor. Ingen marknadsvara!-jippot arrangeras i Helsingfors torsdag 8.9.
Fattigauktioner hör till en svunnen tid. Hur är det möjligt att mänskliga grundrättigheter fortfarande inte förverkligas i dagens Finland?Finland har i juni 2016 äntligen ratificerat FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen förbjuder all diskriminering mot personer med funktionsnedsättning, framhäver jämställdhet och förutsätter att personer med funktionsnedsättning får delta i allt beslutsfattande.

Enligt artikel 19 i konventionen får en person med funktionsnedsättning själv besluta om sitt boende och är inte skyldig att använda sig av boendearrangemang som bestämts på förhand.

Samtidigt konkurrensutsätts boendeservice för personer med funktionsnedsättning i Finland på sådana sätt, som inte tar i beaktande den boendes behov, åsikter eller rätt till självständigt liv och delaktighet i samhället. Tycker du att det skulle vara normalt att inte få bestämma med vem och var du bor?

Våren 2016 konkurrensutsatte Esbo stad boendeservice för personer med funktionsnedsättning via en elektronisk auktion. Det här är bara ett exempel på hur rättigheter kan åsidosättas genom att hänvisa till kostnadseffektivitet.

Upphandlingslagen behandlas i riksdagen under hösten. Kommer auktionering av tjänster att bli vanligare? Vi vill inte att våra liv eller hem ska behandlas som marknadsvara!

Ingen marknadsvara!-jippot arrangeras
på Medborgartorget i Helsingfors
torsdag 8.9.2016 kl. 14–16.

Vi får höra kommentarer och hälsningar av experter och bland annat europarlamentarikerna Sirpa Pietikäinen och Merja Kyllönen. För musiken står Pertti Kurikan Nimipäivät, Tumppi Varonen, Kalle Salonen och Kalle Havumäki.

Evenemanget arrangeras av Handikappforum och Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning (KVANK).

 

Back to top of page