fbpx

Två nya jurister på SAMS

| Uppdaterad

Mikael Bomström och Kirsi-Maria Malmlund – två nya jurister på SAMS

Mikael Bomström är en av två nya jurister på SAMS. Han började i december 2016 och ersatte Erik Munsterhjelm, som påbörjade ett nytt arbete under hösten 2016.

Mikael Bomström har arbetat några år som jurist i Sverige, där han bland annat arbetade på domstol och på myndighet.

– Lagstiftningen som rör personer med funktionsnedsättning är inne i en fas av förändring och jag tycker att det är spännande att få sätta in sig i både lagstiftningen och förändringsprocessen. Den rådgivningsverksamhet vi bedriver gör att man får en konkret inblick i den verklighet som personer med funktionsnedsättning lever i. Den ger också mig som jurist en konkret känsla av att det jag gör är viktigt och betydelsefullt.

Han har studerat juridik i både Sverige och Finland. Under studieåren arbetade han bland annat som administrativ assistent och som kriminalvårdare.

Mikael Bomström kan kontaktas på e-post, mikael.bomstrom@samsnet.fi eller på telefonnummer 040 519 6598.

 

Kirsi-Maria Malmlund är ny jurist på SAMS. Hon började i december 2016 som vikarie för Ulrika Krook, som gick på moderskapsledighet.

Kirsi-Maria Malmlund har arbetat några år inom funktionshindersektorn. Hon har som sitt specialområde personlig assistans och dess arbetsgivarmodell, och självbestämmanderätt och språkliga rättigheter är också något som hon skrivit om i sina publikationer. Förutom den juridiska sidan har hon sedan åtta år arbetat som stödperson och hon fortsätter med detta parallellt med anställningen vid SAMS.

– Jag är väldigt tacksam för att jag får arbeta och hjälpa till med de frågor som intresserat mig mycket länge. Arbetet som stödperson för en person med funktionsnedsättning har från första början väckt intresset för denna bransch hos mig och därför valde jag under studierna att specialisera mig på funktionshinderjuridik.

Hon har studerat först på Åbo Akademi och sedan på Åbo universitet. Hennes första funktionshinderrättsliga arbetslivserfarenheter var i Heta-förbundet (Heta- Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry), som är en funktionshinderorganisation och fackförening för arbetsgivare som har personlig assistans anordnad för sig enligt arbetsgivarmodellen.

Kirsi-Maria Malmlund kan kontaktas på e-post, kirsi-maria.malmlund@samsnet.fi eller på telefonnummer 050 443 0576.

 

 

 

SAMS juridiska rådgivning riktar sig i huvudsak till personer med funktionsnedsättning och andra som kommer i kontakt med juridik inom funktionshindersektorn. Rådgivningen är öppen tisdagar 13:15–15:45 och torsdagar 9:15–11:45. Rådgivningen kan med fördel även kontaktas via e-post på radgivning(a)samsnet.fi.

Back to top of page