fbpx

Allvar och glädje på SAMS Sommardagar

| Uppdaterad

”Självkänsla, orättvisor och etik – hur hittar vi rätt?” var rubriken för årets organisationsseminarium, som ordnades 5-6 juni i Tammerfors. Deltagarna var ett sextiotal organisationsanställda eller föreningsaktiva från hela Svenskfinland. Föreläsarna lyfte upp många viktiga teman och livssyner, argument och rapporteringar kring funktionsvariationer och psykisk ohälsa. Journalistik, politik, erfarenhetsexpertis och etiska resonemang var på tapeten, och ärligt lyftes också fram deltagarnas erfarenheter. Samvaron och trollkonstnärens underhållning under middagen bidrog med gemenskap, skratt och glädje. Jag hoppas att dagarna gav alla på plats mycket – så som de gav mig.

4BT-stödpersonskoordinator Sonja Karnell och erfarenhetsexpert Celinda Byskata assisterade trollkonstnären under kvällsmiddagen.
Back to top of page