fbpx

SAMS frivilliga: ”Jag har känt meningsfullhet”

| Uppdaterad

I november svarade 49 av SAMS vänverksamhets frivilliga på en enkät. 73% av svarande fungerar regelbundet som fritidsvän till en person med funktionsnedsättning. Svaren visar att det här leder till att personer med funktionsnedsättning är mera ute bland andra människor och upplever vänskap och gemenskap.

“Vi gör viktigt arbete, tack för att ni möjliggör detta!

Här kan du läsa mer om svaren!

Hur kom du med?

Det verkar som att vår marknadsföring i media, genom föreningar, skolor och arbetsplatser lönar sig – hälften hade fått höra om möjligheten att bli fritidsvän till en person med funktionsnedsättning den vägen.  En stor del hade också fått veta om SAMS vänverksamhet via en bekant – det är alltså bra att du som är fritidsvän berättar vidare om ditt viktiga uppdrag! Det är fint att läsa – att några av er också själv aktivt sökt efter en verksamhet som skulle ge dig möjlighet att bli vän till en person med funktionsnedsättning. Nya kan alltid anmäla sig via vår hemsida www.samsnet.fi/4bt

Hur ofta och hur länge har du träffat din vän?

De flesta ses 4-10 h per månad. Kul att läsa att många vänpar träffats så länge (3-10 år)!

Vad ger det dig?

Spännande och givande aktivitet för fritiden, samhällsnytta och trevligt med nya människor

Frivilliga svarar:

  • information & kunskap
  • gemenskap & vänskap
  • nya synvinklar & förståelse

Jag tänker inte på vad det ger mig, utan vad det ger min stödis (vän med funktionsnedsättning)

 Vilket stöd behövs?

Tack för er som givit önskemål om teman för kommande utbildning och andra förslag. Vi ordnar i den mån vi kan – och man får gärna ta kontakt och diskutera olika frågor med oss! Vi koordinatorer använder också Watsapp! En del tycker att det viktigaste är att man vet att koordinatorn finns till och kan kontaktas vid behov. Viktig hjälp från koordinatorn har också varit i form av

  • Startinfo och uppföljningsamtal
  • Puffar och informantion
  • Intervjun och första träff med nya vännen
  • Kurser, handledning, temakvällar etc.

Många har också föreslagit att satsningar behövs för att nå ut – när fler frivilliga ju behövs och många personer med funktionsnedsättning saknar en vän.

Stödpersoner skulle själva behöva fara ut och presentera om 4BT, på det sättet skulle fler kanske anmäla sig 

 Det som motiverar mig mest fortsätta är 1) mitt pågående vänuppdrag som jag fått 2) Rekreation (t.ex. julfest).  Majoriteten önskar att vi ordnar träffar dit jag kan komma med min vän med funktionsnedsättning och träffar endast för frivilliga.

4BT har ett stort uppdrag: Vi måste hitta vägen

Vi koordinatorer vill varmt tacka er för ert engagemang!

Back to top of page