fbpx

SAMS Anna Caldén till människorättsdelegationen

| Uppdaterad
Bild på Anna Caldén

Riksdagens justitieombudsman har tillsatt en ny människorättsdelegation i anslutning till Människorättscentret. SAMS koordinator i Österbotten, Anna Caldén, är en av de nyvalda delegaterna. Särskilt nu under undantagsperioden behövs det ett omfattande samarbete för att trygga de grundläggande rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Människorättsdelegationen har en viktig roll i detta arbete.

Sammanlagt 135 experter från olika sektorer i samhället ansökte om medlemskap i människorättsdelegationen. Till delegationen valdes 38 medlemmar som alla inom sitt eget område representerar en stark kompetens inom grundläggande rättigheter och inom mänskliga rättigheter. Till sammansättningen hör alltid också representanter från högsta laglighetsövervakare, specialombudsmän och Sametinget.

Den delegation som inlett sin mandatperiod har sakkunskap i bland annat rättsstatsfrågor, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, äldre personers rättigheter, sociala rättigheter, företags ansvar för de mänskliga rättigheterna, frågor om grundläggande rättigheter och om mänskliga rättigheter i anslutning till teknologi samt klimatförändringen.

Den nya delegationens mandatperiod börjar 1.4.2020 och slutar 31.3.2024. Människorättsdelegationen behandlar stora och principiellt viktiga frågor som gäller de grundläggande rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna, godkänner Människorättscentrets verksamhetsplan och verksamhetsberättelse samt kan ge ställningstaganden i aktuella frågor som gäller de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Ordförande för delegationen är Människorättscentrets direktör Sirpa Rautio.

I sitt nya förtroendeuppdrag ser Anna Caldén fram emot att göra funktionshindersfältet röster hörda. Hon vill även uppmärksamma funktionshinder i samhället.

 – Jag vill arbeta för att mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning tryggas på alla nivåer. Särskilt nu är det speciellt viktigt, menar Anna.

Se hela delegationens sammansättning här.

Mera information:

Frivilligkoordinator Anna Caldén anna.calden@samsnet.fi, 050 4318 888, 050 3666 210

Människorättscentrets direktör Sirpa Rautio, sirpa.rautio@manniskorattscentret.fi, 09 4321 (riksdagens växel)

Människorättsdelegationens sekreterare, sakkunnig Leena Leikas, leena.leikas@manniskorattscentret.fi, 09 4321 (riksdagens växel)

Texten publicerades 3.4. och uppdaterades 6.4. med en kommentar från Anna Caldén.

 

 

 

Back to top of page