fbpx

Marica Nordman har blivit vald till delegationen för likabehandlingsärenden

| Uppdaterad

SAMS juridiska ombud Marica Nordman har blivit vald som delegat till delegationen för likabehandlingsärenden för mandatperioden 2.4.2020-1.4.2023.

I anslutning till diskrimineringsombudsmannens byrå verkar delegationen för likabehandlingsärenden. Delegationens uppgift är att fungera som stöd för diskrimineringsombudsmannen, förebygga diskriminering, behandla frågor som gäller likabehandling och fungera som en kanal för utbyte av information.

Till delegationen valdes även följande personer:

 • Jari Antikainen, Valvira Hunderra Assefy, Nuoret Muslimit (NUMU) ry
 • Leif Hagert, Romaninuorten neuvosto
 • Mika Happonen, finansministeriet
 • Satu Honkala, utbildningsstyrelsen
 • Hanne Huvila, inrikesministeriet
 • Seija Jalkanen, arbets- och näringsministeriet
 • Tuomas Aslak Juuso, Sámediggi
 • Petteri Keränen, SETA rf
 • Niina Kilpelä, miljöministeriet
 • Outi Kumpuvaara, social- och hälsovårdsministeriet
 • Katri Kuusikallio, RESA-forumet rf
 • Anja Laherma, STTK rf
 • Petra Laiti, Suoma Sámi Nuorat
 • Anu-Tuija Lehto, FFC rf
 • Tove Lindell, Västra och Inre Finlands Regionförvaltningsverket
 • Johanna Lindholm, Svenska Finlands folkting (Folktinget)
 • Eila Linnanmäki, Institutet för hälsa och välfärd
 • Bahar Mozaffari, Monika-naiset liitto ry
 • Elina Nieminen, Handikappforum rf
 • Ville Nieminen, Kommunförbundet
 • Mikko Nyyssölä, Finlands Näringsliv rf
 • Yrsa Nyman, justitieministeriet
 • Pia Puu Oksanen, Amnesty rf
 • Anne Perälahti, SOSTE Finalnds social och hälsa rf
 • Toni Piispanen, undervisnings- och kulturministeriet
 • Miia Pitkänen, Centralförbundet för Barnskydd rf
 • Jani Ruuskanen, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
 • Atte Rytkönen, Företagarna i Finland rf
 • Tero Saarikivi, Polisstyrelsen
 • Sanna Saarimaa, Invalidförbundet rf
 • Miika Sahamies, Akava Margarita (Meg) Sakilayan-Latvala, Anti-Racist Forum
 • Aija Salo, Förbundet för mänskliga rättigheter
 • Helena Torboli, Finlands Dövas Förbund rf
 • Mikko Valtonen, Centralhandelskammaren
 • Marjut Vuorela, Centralförbundet för de gamlas väl rf
 • Mika Välimaa, Kynnys ry
 • Esa Ylikoski, Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Läs statsrådets och ministeriernas beslut här (endast på finska).

Back to top of page