fbpx

SAMS vänverksamhet: ”Mycket glädje genom åren”

| Uppdaterad
SAMS vänverksamhet: ”Mycket glädje genom åren” featured image

De orden uttryckte en av våra frivilliga som svarade på den enkät vi skickade ut i november 2019. Det är viktigt för oss på SAMS vänverksamhet att få ta del av våra frivilligas åsikter kring vad som fungerar bra och även vad vi kunde utveckla. Därför ställde vi frågor om vad frivilliga upplever som viktigt i höstas och vi fick 40 svar vilket vi är mycket glada för!

Första kontakten med vänverksamheten

Många nya frivilliga har först fått höra om vänverksamheten genom sina bekanta. Men det finns även sådana som fått veta om oss via t.ex. dagstidningar, Facebook, via någon förening, skolan eller jobbet.

45% av de svarande har träffat sin vän under 1-3 år. Så många som 17% har träffat sin vän under 8 år eller mera! Det fanns även sådana som träffat sin vän under mindre än ett år.

Vad har uppdraget givit de frivilliga?

Något som många nämnde var att de lärt känna nya människor, fått nya vänner, upplevt glädje, fått utbildning och information samt tyckt det varit givande och meningsfullt.

Massor. En vän men också ett nytt sätt att se på livet.

Som utvecklingsförslag önskades flera olika typer av evenemang och träffar för vänpar, seminarier och utbildningar och att satsa på marknadsföringen så vi får ännu fler frivilliga!

Koordinatorns roll

Koordinatorerna har fungerat som ett uppmuntrande stöd, ett “bollplank”, kunnat ge information och handleda. Dessutom har de kunnat ordna aktiviteter och utbildningar, eller tipsat de frivilliga om andra aktiviteter.

Hon har varit tillgänglig och jag vet att det går alltid att ta kontakt.

Många nämnde att de vet att koordinatorn finns till när det behövs, ifall man har frågor eller stöter på utmaningar. Även med praktiska saker som att kolla upp kontaktuppgifter har koordinatorn kunnat hjälpa till med. ”Hon är en trygghet, får bra tips” beskrev en svarande.

Verksamhetens betydelse

Över 90% av de svarande har sett att personer med funktionsnedsättning fått vänskap och gemenskap genom verksamheten, och 80% har sett att målgruppen fått vara mera ute bland andra människor. Majoriteten av de svarande svarade även att de bland målgruppen sett ökad delaktighet, ökat välbefinnande och bättre möjligheter att påverka sin egen fritid.

Verksamheten ”gör ett stort arbete för dem som behöver stöd men inte hörs”, tyckte en svarande.

 

Ger bra vitsord (tummen upp) och önskar jag får fortsätta vara en del av 4bt
Om du vill bli en frivilligvän kan du anmäla ditt intresse här. Om du söker en frivilligvän kan du anmäla dig här.
Back to top of page