fbpx

Rätten till svenska måste tryggas i de tvåspråkiga välfärdsområdena

| Uppdaterad
Rätten till svenska måste tryggas i de tvåspråkiga välfärdsområdena featured image

SAMS uppmanar de tvåspråkiga välfärdsområdena att noggrant fullfölja sin viktiga uppgift att trygga de språkliga rättigheterna i sina områden för sina invånare. Det är viktigt att det finns tillgång till information och god service i förvaltningen och inom social- och hälsovården på förståelig svenska.

Rätten för svenskspråkiga att använda sitt modersmål hos myndigheter tryggas i grundlagen och språklagen. Myndigheterna har en skyldighet att försäkra sig om att tjänsterna erbjuds och ärenden kan skötas på svenska och finska. Vi önskar att välfärdsområdena tar detta på allvar så att de språkliga rättigheterna förverkligas på ett jämlikt sätt.

Här kan ni läsa om Diskrimineringsombudsmannens ärende där Åbo stad inte lyckades trygga de språkliga rättigheterna.

 

Back to top of page