fbpx

Nyhetsbrev 02/2022: Nytt nummer av FUNK., riksdagsvalet, SAMS sommardagar

| Uppdaterad
Nyhetsbrev 02/2022: Nytt nummer av FUNK., riksdagsvalet, SAMS sommardagar featured image

SAMS nyhetsbrev utkommer fyra gånger i året och innehåller aktuell information om SAMS verksamheter juridiskt ombud och vänverksamheten, bidragsutdelningen och tidningen Funktionsrätt i samarbete (FUNK.) samt nyheter från funktionshinderfältet.


Social- och hälsovårdsreformen stundar

Finlands största förvaltningsreform är bara några dagar ifrån oss. Den 1 januari 2023 överförs organiseringen av social- och hälsovården samt räddningstjänsterna från kommunerna till välfärdsområden. Målsättningen för den stundande övergången är att invånarna inte ska märka den och att vården på sikt blir jämlikare och effektivare. SAMS hoppas på att servicen blir bättre och att den fås i rätt tid på det egna mordersmålet.

Nina af Hällström, verksamhetsledare, SAMS


 God jul och gott nytt år 2023!

SAMS personal önskar en riktigt god jul och ett gott nytt år 2023! Vi vill tacka alla som vi samarbetat med under året 2022. Som ett tack har vi donerat pengar till organisationer som jobbar för personer med funktionsnedsättning i Ukraina via Abilis-stiftelsen.

Behandlingen av funktionshinderservicelagen fortsätter efter julen

Regeringens förslag till ny funktionshinderservicelag skulle enligt den ursprungliga tidtabellen träda i kraft 1.1.2023. Lagförslagets behandling har nu ändå fortsatt dels i grundlagsutskottet och dels i social- och hälsovårdsutskottet, vilka förväntas avge sitt betänkande på nästa års sida. SAMS önskar ännu se ändringar gällande frågan om åldersdiskrimineringen, lika tillgång till personlig assistans och motsvarande tjänster samt en skäligare utveckling av klientavgifter.

Läs mera här.


Utlåtanden

Utlåtanden är en viktig del av SAMS påverkansarbete. Vårt mål är att i utlåtanden ge konkreta förbättringsförslag för att dubbelminoritetens rättigheter och behov ska förverkligas i lagförslag och annan beredning. Under år 2022 har SAMS jurister skrivit 21 utlåtanden. Årets sista utlåtande gällde de nya välfärdsområdena och svenska spreåkets ställning i dessa.

Läs våra utlåtanden här.

Ett nytt nummer av FUNK. är ute!

Läs den färska tidningen som avslutar året med globala perspektiv.

Vi får möta Fatma Wangare som leder kampen för personer med intellektuell funktionsnedsättning i Kenya och läsa om hur minoriteterna glömts bort i debatten om klimatförändringen. Dessutom får du veta mer om den nya funktionshinderservicelagen och hur skolvärlden bättre kunde beakta begåvade barn med funktionsnedsättning.

Läs e-tidningen här.

Vad tycker du om FUNK.? 

Hoppas du hunnit svara på FUNK.:s läsarenkät! Om inte hinner du ännu göra det. Svara på FUNK.:s årliga läsarenkät här. Bland alla svarande lottar vi ut två paket med Finnkino-biobiljetter och presentkort för popcorn och dryck.

Ansökningstiden för bidrag var i november 2022. Tack för alla ansökningar! Vi fick in sammanlagt 89 ansökningar. Information om beviljande av bidrag skickas ut i januari 2023. Nästa ansökningstid är i november 2023.

Mera information om bidragen hittas här.

Julen är inte alltid en glad tid för alla. Det finns hjälp att få ifall julen känns tung eller om man känner sig ensam kring högtiden. Man kan söka hjälp om man mår dåligt, om det har hänt något uppskakande eller om man är orolig för en närstående. Man kan få hjälp via följande tjänster:

  • MIELI:s svenskspråkiga kristelefon 09 2525 0112 på måndag och onsdag kl. 16-20 samt tisdag, torsdag och fredag kl. 9-13 (OBS! Kristelefonen är stängd på veckoslutet).
  • Den svenskspråkiga chattjänsten ”Ärligt talat” riktar sig till 12-29-åringar och har öppet måndag och torsdag kl. 14-19 samt lördag kl. 16-20.
  • MIELI:s finskspråkiga kristelefon 09 2525 0111 som har öppet dygnet runt även på julen.

Riksdagsvalet och dialogcaféer

I april 2023 blir det riksdagsval i Finland. Tillsammans med våra medlemsförbund har vi tagit fram valteser inför valet. Vi kommer också att ordna dialogcaféer för riksdagsvalskandidater i de tvåspråkiga valkretsarna där de får träffa personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Syftet är att öka förståelsen och främja dialogen.

Läs SAMS valteser här. | Läs mera om dialogcaféerna här.


Reservera datumen: SAMS sommardagar 8-9.6.2023

SAMS sommardagar ordnas den 8-9 juni 2023 i Tammerfors på Solo Sokos Hotel Torni Tampere. SAMS sommardagar är en branschkonferens för svenskspråkiga organisationer och föreningar inom social- och hälsovårdsområdet. Årets tema är digitaliseringen och social- och hälsovårdsområdets framtid.


Läs mera om vad som är på gång inom SAMS medlemsförbund genom att trycka på logorna under.

FDUVs logo.   Svenska hörselförbundets logo.  Förbundet Finlands Svenska Synskadades logo.  

Back to top of page