fbpx

Nyhetsbrev 01/2022

| Uppdaterad
Nyhetsbrev 01/2022 featured image

SAMS nyhetsbrev utkommer fyra gånger i året och innehåller aktuell information om SAMS verksamheter juridiskt ombud och vänverksamheten, bidragsutdelningen och tidningen Funktionsrätt i samarbete (FUNK.) samt nyheter från funktionshinderfältet.

Det här är SAMS första nyhetsbrev någonsin, varsågod! Ifall du har kommentarer eller tips om något som vi borde lyfta fram i nyhetsbrevet, vänligen kontakta oss på info@samsnet.fi.


Funktionshinderservicelagen

Sanna Marins regering har gett ett förslag ett förslag på en ny funktionshinderservicelag till riksdagen. Riksdagen har behandlat den i plenum. Som följande steg ska social- och hälsovårdsutskottet samt grundlagsutskottet ge ett utlåtande om lagförslaget. Vi är glada över att våra förslag gällande tryggande av de språkliga rättigheterna har beaktats i förslaget. Förslaget innehåller ändå några orosmoment som du läsa om här.


Funktionsrättsseminarium

Funktionsrättsseminariet Vägkost till ett gott liv ordnas den 24.11 kl. 9-16 på Vetenskapernas hus i Helsingfors, men evenemanget går också att följa på distans. Temat för årets seminarium är barn, unga och familjer med funktionsnedsättning. Vi diskuterar om vad som behövs för en fungerande vardag för familjer och barn som lever med funktionsnedsättning samt på vilket sätt vi kan stöda och bemöta barn och unga med olika behov runtomkring oss. Läs mer om programmet och anmäl dig här.

Utlåtanden

Under hösten behandlas flera viktiga lagförslag av riksdagen. Bland annat förslaget till den nya funktionshindersservicelagen, implementeringen av tillgänglighetsdirektivet samt delreformen av diskrimineringslagen. Juridiska ombuden har under hösten skrivit utlåtanden om bland annat minoritetsfrågor, demokratipolitiken och patientombudspersoner.

Läs våra senaste utlåtanden här.

Årets frivilliga

SAMS vänverksamhet utnämner årligen en person som årets frivillig. Årets frivilliga 2022 är Victoria Tauer. Vi har valt Victoria, för att hon varit engagerad, positiv och uppmuntrat andra. Du kan läsa mera här.

Vi har även nominerat Victoria för att bli hela Finlands Årets Frivilliga i Medborgararenans kampanj. Årets frivilliga väls med en omröstning, som pågår fram till 24.10.2022. Du kan rösta på Årets frivilliga här.


Evenemang

Under hösten ordnar SAMS vänverksamhet olika evenemang som är öppna för SAMS vänner samt övriga som är intresserade av verksamheten. I oktober ordnas biokvällar i Helsingfors och Vasa samt myskväll med högläsning i Helsingfors. I november ordnas myskväll med högläsning i Vasa. I december ordnas julfester i Helsingfors och Vasa. Läs mera om evenemangen och anmäl dig här.

Ett nytt nummer av tidskriften Funktionsrätt i samarbete, FUNK., har utkommit! Vi har träffat rap-artisten Mika Leminen som skriver låtar om att vara ung man med funktionsnedsättning och längta efter kärlek, vi analyserar vem som tilldelas skurkrollen i Hollywood och bekantar oss med teckenspråkig litteratur. Och mycket mer!

Läs den färska tidskriften här.

Nästa ansökningstid för bidrag är i november 2022. Organisationer, grupper och enskilda personer kan ansöka om bidrag för verksamhet och projekt inom social- och hälsovårdsområdet för år 2023.

Länken till ansökan och mera information om bidragen hittas här.

Höstmöte

SAMS höstmöte ordnas onsdagen den 9 november kl. 12-16, välkommen! Mötes hålls i SOSTEs mötesutrymmen på 6. våningen på Universitetsgatan 5 i Helsingfors och på distans. På mötet fastställs en verksamhetsplan och budget samt väljs en styrelse för år 2023. Mer information och anmälan till mötet hittar du här.


Läs mera om vad som är på gång inom SAMS medlemsförbund genom att trycka på logorna under.

FDUVs logo.   Svenska hörselförbundets logo.   

Back to top of page