Juridiskt ombud

Juridiskt ombud är en juridisk stödfunktion inom det finlandssvenska funktionshinderområdet, vars syfte är att ge service till alla funktionshindergrupper i Svenskfinland.

Juridiskt ombud

Juridiskt ombud är en juridisk stödfunktion inom det finlandssvenska funktionshinderområdet. Syftet är att ge service på svenska till alla personer med funktionsnedsättning och deras närstående i Svenskfinland oberoende av funktionsnedsättning eller föreningstillhörighet.

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf är administratör av verksamheten. Förutom SAMS medlemsförbund är Finlands Svenska Handikappförbund rf och Finlands svenska socialförbund parter i verksamheten. Målgruppen för verksamheten är svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och deras närstående.
Verksamheten består av juridisk intressebevakning, föreläsningsverksamhet och kostnadsfri juridisk rådgivning.

I våran materialbank finner du broshyren Elevens rättigheter.
Till materialbanken.

Du kan få juridisk rådgivning om

Du önskar få rådgivning eller information om funktionshindrades rättigheter.
Du har själv en funktionsnedsättning, är närstående till en person med funktionsnedsättning, organisationsanställd, socialarbetare, företräder en funktionshinderförening eller i övrigt arbetar med funktionshinderfrågor.

Principer för rådgivningen

Rådgivningen är kostnadsfri. Du kan kontakta rådgivningen via e-post, post eller telefon. Telefonsamtalet betalar du själv. De juridiska ombuden informerar och ger råd. Till exempel kan du få råd om hur du ska ansöka om service och stöd, hur du överklagar ett beslut eller vilken myndighet du ska vända dig till för att få hjälp.

Telefontid

Tisdagar 13:15-15:45
Torsdagar 9:15-11:45

Juristerna nås även i övrigt i allmänhet helgfria vardagar mellan 10 och 15.

Juridiskt ombud, Mikael Bomström: +358 40 519 6598

Juridiskt ombud, Kirsi-Maria Malmlund: +358 50 443 0576

E-post

radgivning(a)juridisktombud.fi
Mikael Bomström Juriskt ombud vid SAMS rf.

Mikael Bomström

Kirsi-Maria Malmlund Juriskt ombud vid SAMS rf.

Kirsi-Maria Malmlund


Läs Juridiskt ombuds senaste blogginlägg

SAMS’ temadag om funktionshinder den 8 november 2017 på Kommunernas hus i Helsingfors

SAMS’ årliga temadag om funktionshinder hålls den 8 november 2017 på Kommunernas hus i Berghäll i Helsingfors. Programmet finns nedan…. Läs mer


Föreläsningar och juridisk information

De juridiska ombuden föreläser om juridiska frågor och aktuella lagändringar inom funktionshinderområdet.
Vi erbjuder exempelvis föreläsningar om service och stöd för personer med funktionsnedsättning och bevakning av rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Är din förening, ditt förbund, din arbetsgivare eller din organisation intresserad av att lära er mer? Ta kontakt via kontaktformuläret på sidan för att boka en föreläsning.

SAMS och verksamheten Juridiskt ombud deltar också i utvecklandet av de svenskspråkiga sidorna av THL:s elektroniska handbok om handikappservicen, http://www.sosiaaliportti.fi/sv-FI/handbok-for-handikappservice/