Juridiskt ombud

Juridiskt ombud är en juridisk stödfunktion inom det finlandssvenska funktionshinderområdet. Syftet med funktionen är att ge service på svenska till alla personer med funktionsnedsättning och deras närstående i Svenskfinland oberoende av funktionsnedsättning eller föreningstillhörighet.

Juridiskt ombud

Juridiskt ombud är en juridisk stödfunktion som består av juridisk intressebevakning, föreläsningsverksamhet och kostnadsfri juridisk rådgivning. Målgruppen för verksamheten är svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och deras närstående. SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder är administratör av verksamheten.

I vår materialbank finner du material som vi har producerat.
Till materialbanken.

Du kan få juridisk rådgivning om

Du önskar få rådgivning eller information om funktionshindrades rättigheter.
Du har själv en funktionsnedsättning, är närstående till en person med funktionsnedsättning, organisationsanställd, socialarbetare, företräder en funktionshinderförening eller i övrigt arbetar med funktionshinderfrågor.

Principer för rådgivningen

Rådgivningen är kostnadsfri. Du kan kontakta rådgivningen via e-post, post eller telefon. Telefonsamtalet betalar du själv. De juridiska ombuden informerar och ger råd. Till exempel kan du få råd om hur du ska ansöka om service och stöd, hur du överklagar ett beslut eller vilken myndighet du ska vända dig till för att få hjälp.

Läs Juridiskt ombuds senaste blogginlägg

Förtroendeuppdrag för SAMS jurister

SAMS jurister Marica Nordman och Elias Vartio har valts till förtroendeuppdrag, i statsrådets delaktighetsarbetsgrupp respektive barnombudsmannens delegation. Delaktighetsarbetsgruppen ”bedömer och Läs mer

Läs mer

Telefontid

Tisdagar 13:15-15:45
Torsdagar 9:15-11:45

Juristerna nås även i övrigt i allmänhet helgfria vardagar mellan 10 och 15. Observera att Elias Vartio är ledig till och med utgången av augusti 2019.

 

E-post

radgivning(a)juridisktombud.fi
Marica Nordman Juriskt ombud vid SAMS rf.

Marica Nordman
050 443 0576

Elias Vartio juridiskt ombud vis sams rf.

Elias Vartio
040 519 6598


Föreläsningar och juridisk information

De juridiska ombuden föreläser om juridiska frågor och aktuella lagändringar inom funktionshinderområdet.
Vi erbjuder exempelvis föreläsningar om service och stöd för personer med funktionsnedsättning och bevakning av rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Är din förening, ditt förbund, din arbetsgivare eller din organisation intresserad av att lära er mer? Ta kontakt via kontaktformuläret på sidan för att boka en föreläsning.

SAMS och verksamheten Juridiskt ombud deltar också i utvecklandet av de svenskspråkiga sidorna av THL:s elektroniska handbok om handikappservicen, http://www.sosiaaliportti.fi/sv-FI/handbok-for-handikappservice/
Ladda ner vår broschyr

Juridiskt ombud broschyr