fbpx

Behovet av en SAMS 4BT koordinator i österbotten är nu stort

| Uppdaterad

Behovet av en SAMS 4BT koordinator i österbotten är nu stort.

I Södra Finland har det sedan år 2002 funnits en organiserad stödpersonsverksamhet 4BT inom SAMS. 4BT står för fyra betydelsefulla timmar. Idén med stödpersonsverksamhet är att en stödperson använder en liten del av sin fritid till att verka som stöd för en person med funktionsnedsättning eller mental ohälsa. Ofta rör det sig om att till exempel gå på teater eller bio, delta i seminarier, eller bara dricka en kopp té tillsammans. I vissa fall kan stödpersonen hjälpa till med enklare vardagssysslor som butiksresor eller biblioteksbesök.

Genom stödpersonsverksamhet kan alltså tröskeln till ett fullvärdigt medborgarskap för en person med en funktionsnedsättning eller mental ohälsa göras överkomligare och sprida kunskapen om hur vardagen för en person med funktionsnedsättning ser ut. Ur Karl Mikael Grimms blogg på samsnet.fi

Karl Mikael Grimm skriver vidare på samsnet.fi;

Väntan att på att bli beviljad en stödperson kan vara lång och vetskapen om att det är svårt att bli beviljad en stödperson kan ha en avskärande effekt på personer som annars skulle vilja ha stödperson. Varför söka sig till en stödpersonsverksamhet ifall utsikten att bli beviljad en stödperson snabbt inte är stor?

SAMS har under maj kartlagt stödpersonsverksamheten i Österbotten.  I den respons vi fått, enkätsvar, intervjuer och samtal har det visat sig att den överväldigande majoriteten av aktiva inom funktionhinderorganisationer, social- och hälsovårdspersonal i kommunerna känt av en brist på stödpersoner. Trots att flera lokala aktörer gör sitt bästa, ofta utan resurser vid sidan om det egentliga arbete är det svårt att skapa en organiserad stödpersonsverksamhet som skapar de relationer och kontinuitet som behövs. I tider då ekonomin är ansträngd och kommuner tvingas spara på till exempel asisstans och resurser vid omsorgsbyråer blir frivilligverksamhet som stödpersonsverksamhet extra viktig.

 

Back to top of page