fbpx

Så här tycker stödpersonerna om 4BT!

| Uppdaterad

I november sände stödpersonsverksamheten 4BT ut en förfrågan till stödpersoner i huvudstadsregionen och Österbotten. Ett utdrag av svaren kan du bekanta dig med här!

Vem är det som svarat på enkäten?

Av de 40 personer som svarade på enkäten var vissa nya stödpersoner, som precis kommit med i verksamheten, och vissa hade varit aktiva i över 8 år! Av dessa hade 37 %  i Österbotten och 67 % i huvudstadsregionen deltagit i 4BT:s matchningsträff. Någon uppgav att de fått sitt stödpersonsuppdrag på annat håll. 80 % av de som svarat är stödpersoner åt någon de träffar regelbundet varje månad. I Österbotten hade 21 % inte ännu påbörjat ett uppdrag.

Av de som svarat ger 67% stödpersonsuppdraget 4-10 timmar i månaden.

Vilken slags 4BT-verksamhet är stödpersonerna intresserade av att delta i?

  1. Träffar och evenemang för stödpersoner (75 %)
  2. Nyhetsbrev och uppdateringar på hemsida och facebook (72 %)
  3. Träffar och evenemang för stödpersonspar (68 %)
  4. Utbildning för stödpersoner (46 %)
  5. Grupphandledning (24%)

Hur många gånger har stödparen träffats år 2017?

Antalet träffar med ens 4BT-par varierade mellan 0-100. Svaren visar på att 35% av stödpersonerna träffat sitt par flera gånger i månaden under hela året. Anledningar till att par träffats färre gånger är troligtvis att man hållit sommarpaus, träffas mera sällan, att man just börjat eller att stödpersonsrelationen avslutats.

64 % ansåg att stödpersonsverksamheten 4BT  är ”Jättebra!”
och de övriga hade också en positiv uppfattning.

Vad har verksamheten givit stödpersonerna?

”Verksamheten är så värdefull både för stödisar och stödpersoner”

4BT:s koordinatorer har hjälpt mig som stödperson genom att…
…träffat på tu man hand
…matchat ihop mig med mitt 4BT-par
…inbjudit mig och personen jag stöder till evenemang
…tagit kontakt och informerat
…svarat i telefon och varit uppmuntrande
…givit plats för diskussion, råd och handledning i t.ex. etiska frågor
…jag vet att stöd finns att få om jag behöver

För personer med funktionsvariation bidrar 4BT med följande:
”Att vara ute bland andra människor” (95%)
”Att förebygga ensamhet” (92%)
”Att öka välbefinnande” (85%)
”Att öka delaktighet” (82%)
”Att vara aktiv på fritiden” (80%)

En skillnad fanns mellan orterna på alternativet ”en gemenskap som är inkluderande” så att 67% svarat detta i Österbotten men 86% i huvudstadsregionen.

Stödpersonernas utvecklingsförslag:

-Handledning för nya stödpersoner
-Evenemang några gånger i året är trevligt
-Vem som nås av infon
-Utbildning för stödpersoner och utbildning för stödisar/föräldrar/anställda om vad en stödpersonsrelation innebär
-Tillgänglighet behöver beaktas mer då man planerar träffar för stödpersonspar så att även de gravt funktionsnedsatta kan delta
-Mera information i början

 

ETT STORT TACK TLL ALLA ER SOM SVARADE!

Irene och Karolina

 

Back to top of page