fbpx

När SAMS växte med en tidning

| Uppdaterad
Illustrationsbild tidningen SOS Aktuellt

Första januari 2020 blev SAMS ansvarig utgivare för SOS Aktuellt och det betyder att vi nu också kan börja fundera på SOS Aktuellt och hur den ska se ut i framtiden. Det är spännande att få vara med och utveckla tidningen till en del av SAMS och detta är något vi på SAMS helst gör i dialog med andra.

Mot slutet av året 2019 började ordet om att SOS Aktuellt skulle flytta till SAMS spridas och samtidigt blev det uppenbart för mig att många hade åsikter om tidningen. Nyheten förde med sig utvecklingsförslag, reflektioner och åsikter om vad SOS Aktuellt varit för en tidning och vad den kunde vara. Det finns en positiv drivkraft i att många har åsikter och en vilja att berätta vad SOS Aktuellt borde vara och för vem. Det känns viktigt att en verksamhet väcker känslor och inte möts med likgiltighet. För mig betyder det att en gemensam funktionshinderpolitisk tidning behövs och platsar bra i SAMS uppdrag att öka samarbetet och informationen mellan olika funktionshindergrupper på svenska i Finland.

SAMS grundades för tio år sedan och under vårt jubileumsår i år förnyar vi vår strategi och hoppas på att vi får finansiering för en extern utvärdering över vår verksamhet och vår bidragsutdelning. Resultatet av en eventuell extern utvärdering påverkar åt vilket håll vi vill utveckla SAMS och hand i hand med detta går vårt strategiarbete. Det betyder att vi redan är inne i tankar om utveckling och framtid, vilket gör läget lämpligt för att fundera på hur SOS Aktuellt blir en del av SAMS. I samband med strategiska linjedragningar kan vi också se på hur SAMS verksamheter Juridiskt ombud och vänverksamheten kan samverka med SOS Aktuellt.

Jag hoppas det blir en vår med många nya friska idéer och initiativ till innehållet och vad allt den nya tidningen kunde bjuda sina läsare.

En ny utgivare resulterar också i något konkret för läsarna och samarbetsorganisationerna:  Eftersom SAMS inte tidigare gett ut en tidning, vill vi bjuda in till gemensam utveckling och föra dialog med läsarna och våra medlemsförbund med målet att utveckla SOS Aktuellt tillsammans. Vi har bjudit med anställda från SAMS medlemsförbund som jobbar med egna medlemstidningar till SOS Aktuellts redaktionsråd och vill tillsammans med dem föra dialog om riktningen för SOS Aktuellt som allas gemensamma tidning. Alla läsare har också möjlighet att delta i en läsarundersökning som görs inom mars. Vi hoppas att så många som möjligt svarar på läsarenkäten och är med och utvecklar SOS Aktuellt tillsammans med oss.

Jag hoppas det blir en vår med många nya friska idéer och initiativ till innehållet och vad allt den nya tidningen kunde bjuda sina läsare. Det vi nu har är en bra och stabil grund att bygga på, men tidningen lever och utvecklas med sina läsare. Så ta tillfället i akt och berätta om dina tankar till en framtidens SOS Aktuellt.

Ilona Salonen är tf verksamhetsledare på SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder
Texten är publicerad som ledare i SOS Aktuellt 01/2020

Back to top of page