fbpx

Podden Snack om funktionshinder: COVID-19 och funktionshinder

| Uppdaterad
Podden Snack om funktionshinder: COVID-19 och funktionshinder featured image

Vi ordnade vårt tredje frukostsnack den 22 april. Temat var coronakrisen ur ett nordiskt och europeiskt perspektiv. Om ämnet diskuterar Maria Montefusco, projektledare i Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder vid Nordens välfärdscenter och Pirkko Mahlamäki, generalsekreterare vid Handikappforum samt styrelsemedlem för European Disability Forum. Du kan nu lyssna på diskussionen i podcast-format här.

Maria berättade att rådet beslutat att se över situationen med corona och hur det drabbar personer med funktionsnedsättning. Rådet har skickat ut fyra frågor till personer med funktionsnedsättning och organisationer på fältet i Norden för att kunna samla in information och följa situationen.

Pirkko i sin tur berättar att EDF har jobbat på att få fram bra praxis från de europeiska länderna och vilka problem som finns i länderna.

En del saker som kommit fram inom Norden och Europa är frågor kring tillgången till tillgänglig information, tillgången till adekvata vårdinsatser och skydd så man kan undgå smitta samt vad som händer om man blir smittad. Andra viktiga saker som kommit fram är att det finns en oerhört svår ensamhet på grund av isolering och även en utökad risk att bli utsatt för våld. Dessutom finns det mycket social och ekonomisk utsatthet.

Avslutningsvis är det viktigt att komma ihåg att det inte finns en lösning som passar alla utan det måste finnas individuella lösningar. Det är också viktigt att samarbeta över landsgränserna och dela med sig god praxis nu – men också efter krisen.

Lyssna på podden för att höra mer!

Back to top of page