fbpx

Mer liv och inklusion i föreningen – du kan göra en förändring!

| Uppdaterad
Mer liv och inklusion i föreningen – du kan göra en förändring! featured image

Söker din förening nya medlemmar?
Har du en hobbygrupp med plats för fler barn och unga?
Har du funderat på hur ni kunde nå nya grupper och bli ett gäng med mera olika slags människor?

SAMS frivilligverksamhet har utforskat hur olika fritidsverksamheter kan bli tillgängliga. Läs om hur scouterna fick med nya barn med funktionsvariationer i sina grupper samt hur en förening kan gå tillväga för att nå nya medlemmar.

Scouterna ville sänka på tröskeln för barn med funktionsvariation att börja med scouting som hobby. Finlands Svenska Scouter kontaktade SAMS och vänverksamheten, och tillsammans började man bygga upp ett gemensamt projekt och en vision. Dels ville man sänka på tröskeln för barn med funktionsvariation att komma med, men även ge de lokala scoutkårerna bättre förutsättningar och iver att välkomna en bredare målgrupp! För att lyckas med det ville vi erbjuda barn i behov av särskilt stöd möjligheten att delta i scoutträffarna tillsammans med en frivillig som väljs till uppdraget. Den frivilliga fungerar som en vän, möjliggörare och hjälpande hand när det behövs. Projektet innehöll dels rekrytering av unga frivilliga, engagemang hos personer i den lokala verksamheten samt en plan för dessa att få stöd och kunskap från sakkunniga.

För dig som vill göra någon förändring inom din förening men inte vet var du ska börja kan det vara bra idé att titta på mångfaldsplanen och förslag på vilka saker som görs när. Alla föreningar håller årsmöte en gång i året och i planen finns förslag på vad du kan göra före årsmötet och efter för att nå en förändring under det kommande året.

 

Att utåt visa att du finns där när hjälp behövs är ett sätt att göra din förenings verksamhet öppen för nya.

Hur lyckades scoutkårerna sist och slutligen? De nya deltagarna var nöjda, och hade fått en ny fritidshobby! Ökad självsäkerhet och iver att scouta var något som kom fram i barnens och familjernas respons. Samtidigt har kårerna fått nya erfarenheter och verktyg att använda för att kunna välkomna barn i behov av särskilt stöd. De frivilliga hade haft roligt under träffarna, samtidigt som de lärt sig nya saker och utvecklats. Dessutom hjälpte deltagarna till med att komma med förslag och idéer för hur vi kunde göra det bättre. “Jag hoppas att vi i scouterna kan bli bättre på att våga satsa också på de projekt vi inte redan på förhand vet att kommer lyckas”, reflekterade scouterna efter pilotprojektets utvärdering. “Allt behöver inte vara perfekt från början.”

Urklipp ur Inkludering genom idrott (På samma linje, Folkhälsan 2019)

Mångfaldsplanen som lyfts fram är ett exempel som utarbetats tillsammans med andra föreningars representanter på seminariet Inkludering genom idrott. Det viktigaste som behövs är en eller flera personer som engagerar sig för att nå nya medlemmar/deltagare. Läs mera i scoutkompishandboken, mångfaldsplan för föreningar och guiden Inkluderande idrott. Se också filmklippet om hur man i Simlabbet kom att inkludera fler barn med hördelnedsättning (Girls in sports).

Sabina använder bilder som stöd för kommunikation med barn.  Foto: Heikki Heinonen/Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry

 

DU ÄR KANSKE OCKSÅ INTRESSERAD AV

Back to top of page