fbpx

Bli vän med alla dina känslor

| Uppdaterad
Petra Kahn Nord och Heidi Hakala
Kom ihåg att ta det lättsamt mellan allvarliga ämnen. Förutom förebyggandet av utbrändhet och utmattning som teman, har Petra Kahn Nord (till vänster) och Heidi Hakala staden Malmö i Sverige som gemensam nämnare. Kahn Nord är utflyttad därifrån och Hakala är inflyttad till Malmö.
Kom ihåg att ta det lättsamt mellan allvarliga ämnen. Förutom förebyggandet av utbrändhet och utmattning som teman, har Petra Kahn Nord (till vänster) och Heidi Hakala staden Malmö i Sverige som gemensam nämnare. Kahn Nord är utflyttad därifrån och Hakala är inflyttad till Malmö.

Det är ok att ha ångest. Acceptera känslor och tankar, dem kan du inte kontrollera. Däremot kan du påverka ditt beteende. Så löd Petra Kahn Nords budskap under förra veckan, som var mentalhälsoveckan. Förutom att gå på föreläsningar bekantade jag mig med Kahn Nords bok.

Mörka november är för många en tid av stress. Att läsa Petra Kahn Nords bok Bli vän med din stress. ACT -så funkar det satt som hand i handske i den här tiden. En rad arrangörer i Österbotten ordnade dessutom föreläsningar i Vasa med temat att orka, och en av de inbjudna gästerna var just Petra Kahn Nord.

ACT  är Acceptance and Commitment Therapy på engelska. Act! är också en uppfordran till handling, svårt att översätta men betyder alltså att skrida till handling. ACT står för en terapiform som bygger på att man accepterar sin stress. Stresskänslan, liksom andra känslor, kan inte motarbetas utan avtar självmant då den blivit godkänd av den som upplever stressen.

Stressen är samtidigt en naturlig del av livet. Den kan inte försvinna.

Kahn Nords bok, och mer specifikt meditationsövningarna, påminner om mindfulness (länk till wikipedia). Men där finns även andra slags övningar, skrivuppgifter, och i synnerhet Mirakelnatten sätter ens värderingar på kartan.

Mirakelnatten

Gör tankeövningen så här. Tänk dig att du vaknat efter en så kallad mirakelnatt. Då du vaknar, är alla hinder för att skapa förändring, borta. Det passar bra att på morgonen lista vad du skulle göra mera av, vad du skulle sluta göra, hur ditt beteende skulle förändras och, mest intressant, hur andra skulle uppfatta att mirakelnatten inträffat.

Fokus ska alltid ligga på vad man vill, och inte på vad man inte vill.

-Man måste veta vad man vill, säger Kahn Nord om övningen Mirakelnatten och gläds åt att jag gillar boken, som jag varmt rekommenderar.

Män utmattas också

Heidi Hakala talade om hur vi mår i dagens prestationssamhälle. Hon är journalist och författare. Hon berättade om sin bok Bara lite till. Det handlade om hur hon upplevde utmattning, prestationsångest och duktighetssyndrom. Den knökfulla salen skvallrade om behovet av den här typens information.

En av de provokativa rubrikerna hon lät projicera på duken var Duktiga flickor går sönder. Hon underströk att hennes berättelse främst handlar om kvinnors perspektiv, men det utesluter ingalunda män. Könsfördelningen i salen hade klar slagsida åt kvinnornas håll, så alla män: aktivera er!

Stereotyper i arbetslivet är, sade Hakala, den ensamma mannen med för mycket ansvar och övertid på saldot, och kvinnan i ett lågavlönat (ofta vårdar)yrke med övertid på saldot. Övertid är en glorifierad företeelse.

-Vi skryter med tidsanvändning.

På min resa till Vasa läste jag på tåget en artikel av svenska TV-personen och mångsysslaren Fredrik Lindström. Han påpekar hur språkbruket formar verkligheten – det finns förstås ensamhet men ingen är ”ensam” utan alla är ”själv”.

Man täcks helt enkelt inte tala i banor som för tanken till ofrivillig ensamhet. Ett välkommet föreläsningstema vore kopplingen mellan den talade svenskans utveckling och det psykiska måendet.

-Våga tala om utmattning, säger Hakala.

Kahn Nord påpekade å sin sida med fin sydsvensk satsmelodi att finlandssvenskan är ett vackert klingande språk.

Ett så välklingande språk bör fyllas med ansvarsfullt och inkluderande innehåll. Det är nog en bra slutsats.

Krisnummer 09 25 25 0112

Mentalhälsoveckans tema var människan i diagnosen. Camilla Björk som är koordinator på Österbottens kriscenter Valo uppmärksammade den välfyllda salen i Folkhälsan-huset om kriscentrets nationella krisnummer på svenska.

-En kris kan vara hur liten eller stor som helst, säger Björk.

De två författarnas böcker
Höstläsning, eller när som helst på året.
Back to top of page