fbpx

Åland får nya erfarenhetsexperter

| Uppdaterad
Ålands erfarenhetsexperter
Reportage

Vill visa det finns hopp mitt i det nattsvarta

”Mitt liv var nattsvart, helt kört i botten. Jag hade två val, att dö eller att kämpa för att nå en förändring. Men ärligt talat, jag tror inte att jag hade klarat mig utan Camilla.” Det säger Carola Edenberg som snart är klar med sin utbildning till erfarenhetsexpert. En av ledarna är Camilla Nyholm som fanns till hands när Carola hade det som allra värst.
– Det betyder så oerhört mycket att få träff a någon som vet vad man går igenom, säger Carola.

Jürgen Bogle, Rickard Sjölund och Carola Edenberg är tre av åtta personer som i mars blir färdiga med sin utbildning till erfarenhetsexperter. Carola hade jobb och familj men hennes alkoholmissbruk hade eskalerat och 2017 bröt hon ihop psykiskt och förlorade sin plattform i tillvaron. Jürgen hade insjuknat i schizofreni men blev både feldiagnostiserad och felmedicinerad. Han började i stället bedöva sig med droger.
– Det blev stilla i huvudet när jag tog heroin, säger han.

Ålands erfarenhetsexperter
Åland har få erfarenhetsexperter men snart är åtta redo att ställa upp och hjälpa medmänniskor som har missbruksproblem och/eller drabbats av psykisk ohälsa. Tre av dem är från vänster Jürgen Bogle, Carola Edenberg och längst till höger Rickard Sjölund. Andra från höger är Camilla Nyholm som varit en av kursledarna.

Rickard, som missbrukat både alkohol och droger, är nykter sedan tre år. Camilla Nyholm, som utbildat sig till erfarenhetsexpert i Åbo, är en av ledarna för utbildningen på Åland. Hon började må dåligt redan under högstadieåren men fick ingen hjälp då. Senare  diagnostiserades hon med den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen ADD.
– Jag var rädd och orolig i skolan men ville inget säga. Jag skämdes samtidigt. Det slutade med att jag började med självskadebeteenden och senare med alkohol som dämpade oron för en stund.

Tung process

Alla, som gått utbildningen, har erfarenhet av att insjukna och tillfriskna på just Åland och har fått hjälp av både samhället och de tjänster som erbjuds av aktörer inom den tredje sektorn.

Utbildningen består av olika delar. Under den första delen arbetar man inåt med sig själv. Hur ser ens livslinje ut, barndom, ungdom och vuxenliv? Vad kan ha lett till att det gick som det gick? Under den andra delen kartlägger man den hjälp den vård och det stöd som finns att få.
– Det har tidvis varit tungt att konfronteras med sin egen historia men samtidigt har det  fungerat terapeutiskt. I all bedrövelse har vi fått syn på våra egna styrkor och det som hjälpt oss, säger Carola.

Samvaron och gemenskapen i gruppen har gjort att man orkat ta sig igenom utbildningen.
– Vi delar många känslor och vi respekterar varandra, säger de tre.

Carola Edenberg och erfarenhetsexperten Camilla Nyholm
Carola Edenberg till vänster fick kontakt med erfarenhetsexperten Camilla Nyholm när hennes liv var kört i botten.
– Camilla förstod mig och gav mig styrka och mod att reda upp min situation, säger Carola.

Visa vägen

Varför vill man bli erfarenhetsexpert?
– Jag vill hjälpa andra som hamnat i en liknande situation som jag varit i. Jag vill visa att det finns en väg ut ur beroendet, att det finns hopp om en annan och bättre vardag, säger Rickard.
– Det betydde så oerhört mycket för mig att få kontakt med Camilla som erfarenhetsexpert när mitt liv var kört i botten. Vi hade regelbunden kontakt under cirka ett år. Hon gav mig kraft och mod, hade hon kunnat ta sig ur sitt missbruk så skulle jag också klara av det, säger Carola.

Vi har blivit goda vänner under resans gång, stödet från varandra betyder oerhört mycket, säger kursdeltagarna
Jürgen Bogle, Carola Edenberg och Rickard Sjölund.

Jürgen säger samma sak. Utan kontakten med Camilla vet han inte om han i dag skulle må så bra att han är redo att hjälpa andra. Rickard säger att gängse missbruksvård fokuserar på att man ska bli drogfri. Bara man slutar att använda droger anses man vara frisk.
– Men så är det inte. Att man är drogfri betyder inte per automatik att man mår bra. Den mentala delen kan finns kvar, såren behöver inte vara läkta. Frågan ”varför gör jag så här mot mig själv?” är ofta obesvarad även om man ämnat bort drogerna, säger han.

Hur göra sig förstådd?

Camilla säger att hon exempelvis ställt upp som stödperson vid läkarbesök.
– När man mår så dåligt att man knappt kan prata, hur ska man då kunna göra sig förstådd hos en läkare något som i sig kan vara helt avgörande? Då kan jag vara med som ”tolk”.

Att fylla i en blankett, som kan krävas för att få hjälp av samhället, kan vara helt övermäktigt när livet mest består av ångest och kaos.
– Man är skör, trasig och helt orkeslös. Jag fick också hjälp av Camilla att sköta det byråkratiska, säger Carola.

BAKGRUND

Åtta personer har deltagit i den utbildning för erfarenhetsexperter som startade i Mariehamns församlings regi i september ifjol. Utbildningen har bestått av 24 heldagar gemensamma för hela gruppen och utöver det eget arbete med hemuppgift er. Utbildningen är ett samarbete med KRAN, Kristliga blåbandsförbundet för rehabiliteringsarbete bland alkohol- och narkotikamissbrukare i Svenskfinland. Deltagarna har egna erfarenheter av bland annat missbruk, egen och andras psykiska ohälsa, neuropsykiatriska diagnoser, dödsfall bland nära familjemedlemmar och utbrändhet. Erfarenhetsexperterna vill bidra med sin kunskap inom planering, utveckling och utvärdering av de missbrukar- och mentalvårdstjänster som samhället och andra aktörer erbjuder. De kan också fungera som ledare för mindre grupper eller som stödpersoner/kamratstödjare och ställa upp som föreläsare, till exempel i skolor.

Behovet finns

På Åland finns få erfarenhetsexperter. De som nu blir klara fyller därmed ett stort behov. Färska riksomfattande undersökningar som Hälsa i skolan utförd av THL, Institutet för hälsa och välfärd, visar exempelvis att åländska ungdomar mår sämre psykiskt än unga i övriga Finland.
– Det är viktigt att få syn på dem så tidigt som möjligt. Jag brukar vara i skolor och föreläsa och berätta om mina erfarenheter, säger Camilla.

Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS, som även ansvarar för psykiatrivården på Åland och som redan anlitat Camilla Nyholm, har uttryckt önskemål om ett aktivt samarbete med de nya erfarenhetsexperterna.
– Vi vill också samarbeta med andra aktörer. Men det ska alltid vara frivilligt att träffa oss, betonar de. De vill också se en så kallad lågtröskelmottagning på Åland bemannad av  erfarenhetsexperter, allt för att enkelt kunna finnas till hands här och nu om någon behöver en erfaren medmänniska att prata med.
– Vårt arbete kan bland annat leda till att antalet sjukhusinläggningar liksom behovet av akut- och kristjänster minskar, säger Camilla Nyholm.

TEXT OCH BILD: HELENA FORSGÅRD

Texten är publicerad i SOS Aktuellt 01/2020.

Back to top of page