fbpx

SOS Aktuellt 02/2020

| Uppdaterad
SOS Aktuellts pärm.

Det andra numret av tidningen SOS Aktuellt för det här året är nu ute! Du kan läsa det nyaste numret här under eller på SOS Aktuellts nya hemsida.

Tidningen SOS Aktuellt är en kvalitativ journalistisk tidning om finlandssvenska personer med funktionsvariationer. SAMS har sedan årsskiftet varit ansvarig utgivare för SOS Aktuellt. SOS står för samhälle och socialt utbud. SOS Aktuellt är ett aktivt debattforum som välkomnar debattinlägg och som också själv startar och för samhälleliga debatter.

SOS Aktuellt riktar sig till alla som är intresserade av handikapp- och omsorgsfrågor, till de finlandssvenska funktionshinderorganisationerna och dess medlemmar, till anhöriga, socialarbetare, till övriga media och till den breda allmänheten. Medlemmarna i FMA, FDUV, FSS, Svenska hörselförbundet och Psykosociala förbundets föreningar får SOS Aktuellt som kostnadsfri medlemsförmån. Tidningen läses också på Kårkullas boenden, bibliotek, socialkanslier, Luckan och av olika påverkare och aktörer i branschen.

Tidningen SOS Aktuellt är ett samarbete mellan tolv funktionshinderorganisationer som år 2004 ingick ett avtal om utgivning av en gemensam tidning. Tanken är att tillsammans nå utöver den egna läsekretsen. Upplagan år 2020 är 4800 exemplar. SOS Aktuellt utkommer 4 gånger per år. Tidningen finansieras av bland annat STEA och Konstsamfundet.

 

Back to top of page