fbpx

Att vara en frivillig scoutkompis; ”ett sätt att göra något nytt, meningsfullt och spännande”

| Uppdaterad
Att vara en frivillig scoutkompis; ”ett sätt att göra något nytt, meningsfullt och spännande” featured image

Scoutkompisprojektets tredje verksamhetsår drog igång hösten 2019, med syftet att sänka på tröskeln för barn i behov av särskilt stöd att börja med scouting som hobby. Ett lika viktigt syfte har varit att ge de lokala scoutkårerna bättre förutsättningar och iver att ta emot medlemmar ur en allt bredare målgrupp.

Då ett barn i behov av särskilt stöd börjar i scouterna tilldelas hen en frivillig scoutkompis som följer med och finns till hands under scoutmötena. Då barnet kan delta i den ordinarie verksamheten tillsammans med en scoutkompis blir tröskeln mindre för scoutkåren att erbjuda hen en plats i verksamheten.

Årets frivilliga scoutkompisar har tyckt scoutträffarna varit roliga att delta i.  Dessutom har man fått lära sig en och annan scoutfärdighet under året, som t.ex. att lägga upp tält. En scoutkompis förklarar att det även varit givande att se barnen växa och utvecklas under året.

Hur ofta man scoutar har varierat, ett par har scoutat varje vecka och ett annat par ca tre gånger i månaden. Scoutkårerna som deltagit i projektet har varit placerade i Esbo.

Scouting med min scoutkompis har blivit något som jag ser fram emot att göra varje vecka”, berättar en av de frivilliga. Känslan av att kunna hjälpa till är en viktig del av uppdraget. ”Fastän det i början kan vara en liten utmaning tror jag genuint att detta inte bara är ett nyttigt sätt att lära dig mer om att vara en förstående person, utan det är också ett roligt sätt att hjälpa andra på.

I höst söker vi nya frivilliga som vill börja scouta med ett barn i behov av särskilt stöd. Om man tycker om barn och har viljan att hjälpa inom sig är scoutkompisuppdraget att rekommendera. ”Att vara en scoutkompis är inte så svårt som det verkar. Så länge du har lite tålamod och bryr dig om barnet du tar hand om, kommer du bli en suverän scoutkompis”, hälsar en av årets scoutkompisar.

Jag har lärt mig mycket om att acceptera och förstå hur man lyssnar på en person som nödvändigtvis inte tänker på samma sätt som en själv.

Vill du veta mer om scoutkompisprojektet? Kontakta frivilligkoordinator Karolina via e-post eller telefon:

041 501 2531

Scoutkompisprojektet är ett samarbete mellan SAMS vänverksamhet och Finlands Svenska Scouter. Tre stycken lokala scoutkårer i Esbo har deltagit i projektet. Läs mer om scoutkompisuppdraget genom att trycka här.

Back to top of page