fbpx

Ilona Salonen med i styrgrupp för tillgång till högskoleutbildning

| Uppdaterad
Bild på Ilona Salonen

SAMS tf. verksamhetsledare Ilona Salonen är med i Undervisnings- och kulturministeriets styrgrupp som bereder en plan för tillgång till högskoleutbildning.

Enligt regeringsprogrammet ska man se på tillgången till högskoleutbildningen med tanke på socioekonomisk ställning, region, kön, invandrarbakgrund, språkgrupper och personer med funktionsnedsättning m.fl.

För att bereda en plan tillsatte undervisnings- och kulturministeriet den 26 juni 2020 en styrgrupp och en vetenskapspanel samt utsåg en utredare. Styrgruppens och vetenskapspanelens mandatperiod är 1.8.2020–31.7.2021. Avsikten är att utredningen ska bli klar före utgången av 2021.

Planen ska omfatta studievägens olika faser från det man söker sig till högskoleutbildning till dess man går ut i arbetslivet. I beredningen ska också reformen av det ständiga lärandet och den utbildningspolitiska redogörelsen beaktas.

Styrgruppen består av följande personer:

Laura Kolbe, professor, ordförande
Hannele Kirveskoski, välfärdspolitisk sakkunnig, Förbundet för studerandekårer vid yrkeshögskolorna
i Finland
Shadia Rask, forskningschef, Institutet för hälsa och välfärd
Pentti Rauhala, filosofie doktor, docent
Matti Sarén, rektor/verkställande direktör, Yrkeshögskolan i Kajana
Ilona Salonen, verksamhetsledare, SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf (ersättare:
Elias Vartio, juridiskt ombud)
Markus Ylimaa, specialmedarbetare, undervisnings- och kulturministeriet (ersättare: Tuomo Puumala,
statssekreterare, undervisnings- och kulturministeriet)
Sekreterare för styrgruppen är undervisningsrådet Ilmari Hyvönen och undervisningsrådet Katri
Tervaspalo från undervisnings- och kulturministeriet.

Läs Undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande här.

Back to top of page