fbpx

Tur att det finns nån

| Uppdaterad
Illustrationsbild på fyra personer som står bredvid varandra.

Inom social- och hälsovårdsorganisationerna verkar 550 000 frivilliga och arbetstagare. Utan dessa skulle det finnas få tjänster som stöder finländarnas välmående. SAMS jobbar för att främja delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning genom bland annat vänverksamhet och rådgivning.

Våra medlemsförbund är funktionshinderorganisationer och de har ovärderlig verksamhet på svenska som stöder personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa i Finland. Tur att det finns nån!

I Finansministeriets budgetförslag vill man skära ner bidragen till social- och hälsovårdsorganisationerna med en tredjedel. Förslaget skulle innebära en nedskärning på 127 miljoner euro.

Förminskningen av budgeten för social- och hälsovårdssektorn beror till en stor del på ett minskat antal spelautomater och införande av ID-kontroll till spelautomater, vilket gjorts för att minska spelberoende. Det är bra att Veikkaus förebygger spelberoende, men samtidigt är det fritt fram att spela på den internationella marknaden från Finland. Många andra europeiska länder har begränsningar för spel på den internationella marknaden.

Den 14 och 15 september kommer regeringen ta ställning till ärendet i budgetmanglingen.

Läs mera om ämnet i Hufvudstadsbladets artikel Sjunkande Veikkausintäkter hotar göra stort hål i organisationernas plånböcker 31.8.

Svenska Yles artikel Tredje sektorn riskerar mista en tredjedel av pengarna – ”Det är som att sparka på de som redan ligger” 1.9.

Vasabladets artikel 127 miljoner bort från tredje sektorn – en katastrof för mentala hälsan i Österbotten 8.9.

Back to top of page