fbpx

Vänverksamhetens effekter

Illustrationsbild med tre personer.

Under 2020 har vänverksamheten haft chansen att samarbeta med en socionomstuderande från Arcada, Minna Hyttinen. Hon har gjort ett arbetslivsrelaterat projekt om vänverksamheten. I sitt projekt intervjuade hon fem personer med funktionsvariation om hur vänverksamheten har påverkat deras fritid och om den minskat på ensamheten.

I sin rapport skriver Hyttinen att alla har rätt till fritidssysselsättning och hobbyer. Alla har också ett behov av att få vara delaktig i samhället och umgås med vänner. Meningsfulla fritidsaktiviteter bidrar till en bättre självkänsla och minskar på ensamhetskänslan. Personer med funktionsvariationer behöver ändå ibland stöd för att kunna delta i de fritidsaktiviteter de vill. Därför finns vänverksamheten till. 

”Vi alla har rätt till en aktiv fritid och att vara delaktiga i samhället vi lever i”. (FDUV 2020)

I intervjuerna kom det fram viktiga aspekter av vänverksamheten:

  • En frivilligvän är en viktig del av fritiden.
  • Man kan få stöd och också tala om jobbiga saker med frivilligvännen.
  • Vänverksamheten ger möjlighet till att göra intressanta saker på fritiden och pröva på nytt.
  • Vänverksamheten förminskar ensamhetskänslor.

Undersökningen var begränsad, men Hyttinen skriver att hon är nöjd med resultatet. Hon skriver att det var fem väldigt intressanta intervjuer med sinsemellan väldigt olika respondenter. Hyttinen tycker att resultatet i sin helhet var annorlunda än hon hade trott. Hon trodde att respondenterna skulle ha upplevt mer ensamhet och haft ett större behov av att få bestämma själv. Såhär beskriver hon vänverksamheten:

”Anser att Sams vänverksamhet gör ett väldigt meningsfullt arbete som ger klienterna en tydlig förbättring i vardagen, gällande ensamhet och delaktighet i egen fritid.”

Hyttinen efterlyser i sin rapport flera undersökningar om åsikter av personer med funktionsvariation.

Du kan läsa Minna Hyttinens rapport i sin helhet här (PDF).

Tack Minna för din rapport. Vi samarbetar gärna med andra studeranden som vill göra undersökningar om vänverksamhetens effekter. Ta gärna kontakt:

Frivilligkoordinator i Huvudstadsregionen
Emelie Möllerström

Phone number041 501 2531

Frivilligkoordinator i Österbotten
Anna Caldén

Phone number050 431 8888

Foto: Sofia Jernström

Back to top of page