fbpx

Välbekant språkrör i nya kläder

| Uppdaterad
Tidningen Funktionsrätt i samarbete nummer 4 år 2020.

SOS Aktuellt har blivit Funktionsrätt i samarbete

I år fyller samarbetsförbundet SAMS tio år – alltså en ypperlig tid för förnyelse. Därmed har tidningen SOS Aktuellt blivit Funktionsrätt i samarbete. FUNK., så här vänner emellan.

Det nya namnet består av två centrala komponenter: funktionsrätt är ett nyord som för några år sedan slagit igenom i Sverige, som ett komplement till termer som funktionsnedsättning och funktionshinder. Ordet beskriver rätten till full delaktighet utifrån mänskliga rättigheter, den gemensamma rätten som förenar grupperna som SAMS medlemsförbund representerar. Som ett gemensamt språkrör för fältet, ser vi på tidningen möjligheten att bidra till begreppsutvecklingen i Finland.

Med samarbete hänvisas till SAMS fem medlemsförbund; FDUV, FMA – Funktionsrätt med ansvar, Förbundet Finlands Svenska Synskadade, Psykosociala förbundet och Svenska hörselförbundet. Deras verksamhet håller igång det finlandssvenska funktionshinderfältet och samarbetet möjliggör SAMS gemensamma intressebevakning.

Mikaela Remes, chefredaktör. Bild: Sofia Jernström

Det är inte bara namnet som är nytt: bland annat kommer tidningen att ha större fokus på samhälle och socialpolitiska frågor, samt ny layout och sidor på lättläst.

Uppdraget för Funktionsrätt i samarbete är att diskutera gemensamma frågor som förenar funktionshinderfältet, och samtidigt belysa det specifika som berör olika målgrupper – en möjlighet att lära oss om varandra.

I det nya numret diskuteras framtidsvisioner: det handlar om unga visionärers tankar om delaktighet, estetiken i hjälpmedel och tekniska framsteg. Samtidigt lyfter vi hatten åt de pionjärer som stått på barrikaderna och skapat grunden för unga att drömma vidare.

Tidningsreformen tar avstamp i den läsarundersökning som gjordes bland SOS Aktuellts läsarkrets i våras, och vi tar fortsättningsvis gärna emot utvecklingsidéer.

Föregångaren SOS Aktuellt med Daniela Andersson i rodret bevakade förtjänstfullt fältet i 16 år. Nu tar Funktionsrätt i samarbete över: mycket nytt utlovas, men med inslag av välbekanta fungerande element.

Hoppas du trivs!

Mikaela Remes, chefredaktör

Läs den förnyade tidningen här:

Back to top of page