fbpx

Anna Caldén representerar Finland på partsmöte

| Uppdaterad
Anna Caldén med New York i bakgrunden.

Anna Caldén representerar finska funktionshindersorganisationer i det fjortonde partsmötet för den internationella konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som hålls den 15–17 juni 2021.

Finland och SAMS är väl representerade i år. Finland är ordförande för mötet och Finlands delegation leds av utrikesminister Pekka Haavisto och har medlemmar från alla centrala ministerier. I delegationen deltar årligen också en representant som utses av de organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. I år utsåg Handikappforum SAMS koordinator Anna Caldén som representant för finska funktionshindersorganisationerna på mötet.

På grund av pandemiläget ordnas mötet i hybridform, delvis i New York och delvis virtuellt. Sammanlagt förväntas deltagare från mer än 180 stater delta i mötet.  

Mötets huvudtema är samhällets återuppbyggnad efter coronapandemin på ett sätt som beaktar personer med funktionsnedsättning. Under mötet behandlas också tryggandet av funktionsrättigheter i samband med väpnade konflikter och humanitära kriser, möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att leva självständigt och delta i samhället samt de svårigheter som pandemin medför när det gäller tillträde till utbildning och utbildningens inkluderande karaktär.  

”Rätt till att bo självständigt och att bli inkluderad i alla beslut som görs är viktigt. Vi vill från Finlands håll stärka implementeringen av artikel 19, som handlar om självständigt boende och beslutsfattande. Jag kommer också att lyfta upp de utmaningar som finns för flickor och kvinnor med funktionsnedsättning. Ett annat tema som vi kommer att behandla är de konsekvenser coronapandemin haft för de målgrupper vi jobbar för”, berättar Anna Caldén

Den internationella konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs 2006 och har för närvarande 182 parter. Finland ratificerade konventionen 2016. Parterna sammanträder årligen till ett möte i New York för att diskutera genomförandet av skyldigheterna enligt konventionen och andra aktuella frågor.

Du kan följa mötet på FN:s webbplats webtv.un.org.

Mera information 

Medborgarsamhällets delegat för partsmötet för den internationella konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (COSP-14) 

Koordinator Anna Caldén, SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f. 


Phone number050 056 9622

Utrikesministeriets pressmeddelande om COSP-14 (14.6.2021):  

Finland leder partsmötet för den internationella konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – Utrikesministeriet (um.fi) 

Back to top of page