fbpx

Hur ser tillgänglighet ut i Finland sex år efter att FN:s funktionshinderkonvention trädde i kraft?

| Uppdaterad
Hur ser tillgänglighet ut i Finland sex år efter att FN:s funktionshinderkonvention trädde i kraft? featured image

Den 10 juni 2022 blir det jämnt sex år sedan FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning trädde i kraft. Konventionen förutsätter bland annat att personer med funktionsnedsättning ska kunna åtnjuta den byggda miljön och transporten på samma villkor som andra i samhället. Men hur ser tillgängligheten och möjligheter att delta ut i samhället idag för personer med funktionsnedsättning?

Finland är just nu på slutrakan med att fastställa lagarna som ska förverkliga EU:s tillgänglighetsdirektiv. Tanken med direktivet är bland annat att öka tillgången av tillgängliga varor och tjänster och på så vis stöda möjligheterna till ett självständigt liv för personer med funktionsnedsättningar. Med tanke på utvecklingen av fungerande marknader är den oerhört viktig.

EU-kommissionen har beräknat att till och med 15 % av befolkningen är uteslutna som konsumenter, på grund av bristande tillgänglighet. Även med tanke på den åldrande befolkningen är det oerhört viktigt med tillgängliga lösningar, något som bland annat Konsumentförbundet påpekat i sina utlåtanden.

Trots att direktivet i sig är mycket välkommet, har funktionshinderorganisationerna kritiserat att den byggda miljön och lokala kollektivtrafiken lämnats utanför i det nationella förverkligandet. Även frågan om e-böcker, vars lagdefinition underskrider minimidirektivets definition, har skapat stor oro.

Lagarna som förverkligar tillgänglighetsdirektivet ska enligt EU träda i kraft 28 juni 2022. De flesta av direktivets förpliktelser träder i kraft 2025.

Läs mera om tillgänglighetsdirektivet här.

Back to top of page