fbpx

SAMS blev hörd i social- och hälsovårdsutskottet om nya funktionshindersservicelagen

| Uppdaterad
SAMS blev hörd i social- och hälsovårdsutskottet om nya funktionshindersservicelagen featured image

SAMS blev hörd på fredagen den 11 november 2022 hörd om i social- och hälsovårdsutskottet om nya funktionshinderservicelagen. SAMS skulle gärna att lagen går igenom, förutsatt att vissa kritiska brister åtgärdas och korrigeras.

  1. Åldersbegränsningen är godtycklig on diskriminerande: Som en av de största bristerna i förslaget ser SAMS en alltför vag och brett formulerad åldersbegräsning, enligt vilken personer som får funktionsnedsättning på äldre dagar inte skulle omfattas av lagen. Det här kan innebära att personer som idag vore berättigade till funktionshindersservicelagens tjänster och stöd inte skulle vara det nödvändigtvis i framtiden. SAMS befarar att det här skulle sannolikt särskilt påverka personer med synnedsättning, eftersom synnedsättningar i medeltal registreras i 84 års åldern. Även exempelvis för personer med nedsatt hörsel kunde den nya begräsningen vara mycket problematisk.
  2. Klientavgifterna kan bli oskäliga: Klientavgifterna hotar att höjas speciellt för de som idag fått sin service via specialomsorgslagen. Även för barn som placeras utanför hemmet kunde avgiften vara t.o.m. över 1800 enligt lagförslaget. SAMS föreslår att klientens ekonomiska situation tas i beaktande vid beslut och serviceplaner så att klientavgifterna sänks i enlighet med klientavgiftslagens paragraf 11. Detta bör även tydligt komma fram på paragrafnivå i lagarna. Utöver det borde även resorna vara avgiftsfria för användningen av flera av funktionshindersservicens tjänster så att ekonomiska omständigheterna inte utgör ett hinder för deltagande.

Läs hela utlåtandet och våra övriga synpunkter: https://samsnet.fi/paverkan/

 

 

Back to top of page