fbpx

Funktionshinderservicelagen skjuts fram med ett år

| Uppdaterad
Funktionshinderservicelagen skjuts fram med ett år featured image

I fredags publicerade Orpos regering sitt regeringsprogram. Sparåtgärderna var många och dessvärre blev den nya lagen om funktionshinderservice inte förskonad.

Enligt regeringsprogrammet ska lagen skjutas fram med ett år, så att den träder i kraft 1.10.2024. Ursprungligen skulle lagen, som tidigare i år godkändes enhälligt av riksdagen, börja gälla från och med den 1.10.2023. Innehållet i den nya lagen kommer också att omprövas i syfte att minska på den kostnadsökning som lagen skulle innebära. Beredningen av en ny lag om funktionshinderservice kommer att prioriteras i lagberedningsprocessen.

SAMS har under processens gång ansett att lagen bör träda i kraft som planerat och att man istället för att skjuta upp lagen ska följa upp eventuella brister efter att lagen börjat tillämpas. Om den nya lagen hade trätt i kraft som planerat skulle det ha möjliggjort bättre och mer individuellt anpassade tjänster för personer med funktionsnedsättning. Vi anser att det är anmärkningsvärt att spara på bekostnad av personer med funktionsnedsättning, särskilt då bristfällig service i nuläget oundvikligen leder till högre kostnader i framtiden. 

Vad som blir resultatet av regeringens översyn av lagens innehåll återstår att se. Vi hoppas nu att eventuella ändringar i lagen inte är sådana att de, åtminstone inte på ett betydande sätt, äventyrar rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. SAMS fortsätter arbeta med intressebevakning kring lagen.

Juridiskt ombud

Back to top of page