fbpx

SAMS höstmöte 2023

SAMS höstmöte 2023 featured image

Tisdagen den 14 november 2023 samlades delegater för SAMS medlemsförbund för det stadgeenliga höstmötet för att fastställa SAMS verksamhetsplan och budget samt välja styrelsen för verksamhetsåret 2024. Vi tackar den avgående styrelsen för det gågna året och gratulerar den nyinvalda styrelsen.

Pasta och focaccia till lunch.
Pasta och focaccia till lunch.

Mötet i SOSTEs mötesutrymmen i Helsingfors påbörjades med en italiensk lunch i form av pasta och focaccia. På mötet presenterades och godkändes SAMS verksamhetsplan och budget för år 2024. SAMS styrelse för 2024 valdes på basen av valförberedningens förslag. Dessutom presenterades aktuella intressepolitiska frågor av SAMS jurist Rebecka Holm.

SAMS jurist Rebecka Holm berättar om aktuella intressepolitiska ärenden.
SAMS jurist Rebecka Holm berättar om aktuella intressepolitiska ärenden.
SAMS jurist Rebecka Holm berättar om aktuella intressepolitiska ärenden.
SAMS jurist Rebecka Holm berättar om aktuella intressepolitiska ärenden.

Till SAMS styrelse 2024 valdes följande representanter från medlemsförbunden:

Ordförande: Pamela Kinnunen, Psykosociala förbundet
Suppleant: Marja-Lena Södergård

Vice-ordförande: Beatrice Wahlström, FDUV
Suppleant: Irja Bergholm

Styrelsemedlem: Monica Dahlberg, FMA – Funktionsrätt med ansvar
Suppleant: Toni Ainamo

Styrelsemedlem: Ulrika Krook, Förbundet Finlands Svenska Synskadade
Suppleant: Matthias Jakobsson

Styrelsemedlem: Anita Ismark, Svenska hörselförbundet
Suppleant: Bodil Selenius

 

SAMS ordförande för år 2024, Pamela Kinnunen från Psykosociala förbundet.
SAMS ordförande för år 2024, Pamela Kinnunen från Psykosociala förbundet.
SAMS verksamhetsledare Nina af Hällström överräcker blommor till avgående ordförande Beatrice Wahlström och nyvalda ordförande Pamela Kinnunen.
SAMS verksamhetsledare Nina af Hällström överräcker blommor till avgående ordförande Beatrice Wahlström och nyvalda ordförande Pamela Kinnunen.

Mötet avslutades med kaffe och kaka.

Kaffebjudning.
Kaffebjudning.
Kaffebjudning.
Kaffebjudning.
Kaffebjudning.
Kaffebjudning.
Back to top of page