fbpx

Ledigt jobb (vikariat): Verksamhetsledare

| Uppdaterad
Ledigt jobb (vikariat): Verksamhetsledare featured image

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf som är en samarbetsorganisation inom det svenskspråkiga funktionshinderområdet lediganslår ett vikariat som

verksamhetsledare

från och med den 1 september, för ett år med eventuell möjlighet till förlängning

Till arbetsuppgifterna hör bland annat

  • att leda och utveckla förbundet
  • att leda kansliet och fungera som förman för personalen
  • att fungera som sekreterare för förbundets styrelse
  • att ansvara för ekonomin
  • att sköta och utveckla bidragsutdelningen
  • att delta i intressebevakning och påverkansarbete
  • att representera förbundet i olika nätverk

Vi söker en person som gärna har högskoleutbildning och erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter.

Du behöver kunna jobba självständigt samt ha god samarbetsförmåga och social kompetens Initiativtagande och utvecklingsintresse är en styrka i arbetet.

Som merit räknas goda kunskaper i finska, ledarskapsfarenhet samt kännedom om finlandssvenska organisationer och funktionshinderfrågor.

För mera information kontakta verksamhetsledare Nina af Hällström, nina.afhallstrom@samsnet.fi eller 050-3683288 (22 maj kl. 11-13). Skicka in din ansökan, CV och löneanspråk senast den 2 juni till nina.afhallstrom@samsnet.fi

SAMS är en intresseorganisation som arbetar för de finlandssvenska riksomfattande funktionshinderorganisationerna. Förbundets syfte är att främja och förverkliga jämlikhet och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning och deras närstående inom den svenskspråkiga befolkningen i Finland.

Back to top of page