fbpx

Diskussioner om EU, funktionsrättsfrågor och vikten av att alla kan vara med

| Uppdaterad
Diskussioner om EU, funktionsrättsfrågor och vikten av att alla kan vara med featured image

Ögonöppnande, viktig och den bästa valpanelen hittills under EU-valskampanjen. Så beskrev många paneldeltagare valpanelen med tema funktionsrättsfrågor som ordnades av SAMS och medlemsförbunden på Ode i Helsingfors den 14.5.

Medverkande i panelen var Ted Apter (Samlingspartiet), Eva Biaudet (SFP), Gashaw Bibani (VF), Thomas Elfgren (Gröna), Ari Möttinen (KD), Dimitri Qvintus (SDP) och Marju Silander (C) och huvudrubrikerna för diskussionen var digital tillgänglighet, fri rörlighet, klimatarbete, säkerhet och beredskap och demokrati och delaktighet. Som moderator för valpanelen fungerade Mikaela Remes.

Politiker svarar på en fråga genom att vifta med gröna JA-lappar och röda NEJ-lappar.

Ämnen som var återkommande i diskussionen var vikten av delaktighet, trygghet och rätten till integritet, samt vikten av att normalisera funktionsrättsfrågor så att kännedomen om dem finns naturligt hos så många beslutsfattare som möjligt.

Ögonöppnande för många var diskussionen om fri rörlighet. Då det talas om fri rörlighet inom EU så handlar samtalet ofta om gränser och ID-handlingar; men för personer med funktionshinder finns också aspekter som orosmoment kring hjälpmedel och en osäkerthet kring hur man kan få hjälp i andra länder. Det här väckte tydligt tankar hos många av panelisterna som konstaterade att de inte sett saken från den sidan tidigare.

Organisationerna har en viktig roll i påverkansarbetet

Flera gånger under diskussionen lyftes organisationerna upp som viktiga aktörer. Frivillig- och intresseorganisationerna har erfarenhet, kunskap, system och nätverk för att påverka på en bred nivå i samhället. Organisationerna kan saker som påverkan, inkludering och konkret arbete med att hjälpa; och kan också bidra med en bred kunskap i sakfrågor.

Vikten av kunskap och av att alla deltar i påverkansarbete också på individnivå lyftes också. Genom att rösta i val, genom att kontakta politiker och föra fram sin kunskap, föra fram sina åsikter och ställa krav, så ökar vi också politikernas insikt i funktionsrättsfrågor. Man kan engagera sig i politiken på många sätt; genom att själv vara aktiv i ett parti, genom att hålla kontakt med ledamöter och kandidater och genom att rösta i val, men också genom att engagera sig i intresseorganisationer och på det sättet arbeta för att påverka och öka kunskap.

Tack! Det här var den bästa panelen hittills!

Valpanelen spelades in och du kan se på inspelningen på SAMS youtube-kanal.

EU-valet hålls 9.6.2024. Förhandsröstningen pågår 29.5-4.6.

Bilder: Sofia Jernström

Back to top of page